Lyt til artiklen

Selvom en kvinde ikke havde billet til metroen, er hun alligevel sluppet for en bøde på 750 kroner.

Det blev afgørelsen i en principiel sag, der åbner døren på klem, for at andre kan undgå en kontrolafgift til trods for manglende 'gyldig rejsehjemmel'.

Ifølge landsdommer ved Østre Landsret Tine Vuust, der er formand for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, der står bag afgørelsen, er sagen et vink med en vognstang til Metroselskabet.

»Det her er et hint om, at de må reklamere mere for metro-tillægget,« siger hun.

Sagen tager sit udgangspunkt i en kvindelig pendler, der i efteråret 2021 rejste til København med sit pendlerkort. Denne septemberdag var der driftsproblemer på S-togslinje C, som hun normalt benytter til og fra arbejde.

For ikke at komme for sent besluttede hun at tage metroen. Men selvom pendlerkortet gælder både i zone 1 og 2 i København, og metro-rejsen foregik inden for zonerne, havde hun overset et påkrævet metro-tillæg. Det har været gældende siden 2019.

Kvinden fik en bøde, men klagede over den til Metroselskabet. Her blev sagen i første omgang pure afvist.

»Du har modtaget en kontrolafgift, fordi du ikke har tilkøbt tillæg til metro, da du købte dit pendlerkort,« lød første linje i metroselskabets begrundelse til kvinden.

Sagen nåede hele vejen til ankenævnet, som nu har besluttet en praksisændring. Metroselskabet har en 'særlig informationsforpligtelse til passagererne', lyder det.

'Uanset, at billetter sædvanligvis ikke oplyser, hvad de ikke er gyldige til, kan man efter ankenævnets opfattelse ikke udelade en så vigtig oplysning om, at man ikke kan rejse med metroen, når man med alle andre former for rejsehjemmel kan rejse frit med alle transportformer inden for de pågældende zoner,' står der i afgørelsen.

Tine Vuust uddyber:

»Da tillægget blev indført, var der annoncer og kampagner, og mange blev gjort opmærksom på tillægget. Vi tænker nu, at det er længe siden, at de rejsende er blevet gjort opmærksom på, at man skal have et metro-tillæg for at rejse med metroen på sit pendlerkort,« siger hun.

Man plejer ikke at frikende den rejsende for ikke at have en gyldig rejsehjemmel, selvom man har været i god tro?

»Nej, det gør man ikke. Men det tæller med i afgørelsen, at personen er kommet ud for noget uforudsigeligt, som vedkommende ikke selv har ansvar for,« siger Tine Vuust.

En kvinde er sluppet for at betale en bøde på 750 kroner, selvom hun kørte med metroen uden et metro-tillæg. Arkivfoto
En kvinde er sluppet for at betale en bøde på 750 kroner, selvom hun kørte med metroen uden et metro-tillæg. Arkivfoto Foto: Henning Bagger
Vis mere

Hvis ikke Metroselskabet gør mere for at oplyse om nødvendigheden af metro-tillæg, så vil en lignende sag alt andet lige ende med samme afgørelse, lyder det fra Tine Vuust.

Ankenævnet har ved en tidligere afgørelse fremhævet, at det ville være god kundeservice, hvis det fremgik af selve pendlerkortet, at det ikke var gældende til metroen.

'Denne opfordring er ikke blevet fulgt, og siden denne afgørelse blev truffet, er informationen yderligere blevet begrænset, således at der ikke længere informeres bredt om metro-tillægget,' skriver ankenævnet.

Metroselskabet slipper dog for at betale 10.000 kroner i sagsomkostninger, da der netop er tale om en praksisændring.