B.T. får kritik for ikke at have givet kritiseret bosted mulighed for at komme med yderligere kommentarer til citathistorie.

I  marts måned bragte B.T. en artikel, som indeholdt kritik af et bosted for unge med autismespektrumforstyrrelser. Artiklen var en citathistorie fra Radio4.

Bostedet klagede til Pressenævnet over, at B.T. inden offentliggørelsen ikke selvstændigt havde indhentet bostedets kommentarer til artiklens oplysninger. Bostedet klagede også over, at B.T. efter offentliggørelsen heller ikke havde givet bostedet mulighed for at komme til orde i artiklen, selvom bostedet havde klaget til B.T. over omtalen.

Pressenævnet kritiserer B.T. for hverken før eller efter offentliggørelsen at have givet bostedet mulighed for at komme til orde i artiklen.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.

Andre læser også