Med 157 smittede blandt 23.300 prøver fra lyntest er positivprocenten under 1,0. Det er sjette dag i træk.

Tirsdag blev der fundet 157 tilfælde af coronasmitte blandt 23.300 personer, der fik taget en lyntest. Det udløser en positivprocent på 0,67.

Det oplyser de private testudbydere Falck, SOS International, Carelink og Copenhagen Medical.

Det er sjette dag i træk, at positivprocenten er under 1,0.

Positivprocenten angiver, hvor stor en del af de test, der er foretaget i døgnet, som har givet et positivt prøvesvar.

Der har løbende været store udsving i antallet af daglige lyntest, som er blevet foretaget på de private teststeder.

Antallet af daglige lyntest lå under 10.000 de første dage, efter at de offentligt betalte kviktest blev tilgængelige i december.

Derefter steg testaktiviteten betydeligt, og antallet af lyntest toppede 30. december med knap 91.000 testede på en enkelt dag.

I løbet af januar har antallet af daglige lyntest ligget mellem 9418 og 28.915.

I december, da det offentlige åbnede for muligheden for lyntest, var det kun Falck, der testede.

Fra 12. til 17. december var koncernen den eneste private udbyder af lyntest, som danskerne gratis kunne benytte, inden tre andre virksomheder også skrev under på en aftale, der løber frem til 31. januar.

Fra 1. februar er det kun Carelink og SOS International, som leverer lyntest på det offentliges regning.

Opgaven med at lynteste borgerne i regionerne er udbudt i en blanding mellem 60 procent mobil beredskab, hvor testkapaciteten flytter sig ud til borgerne, og 40 procent stationært beredskab, som man kender det fra lyntestcentrene i dag.

Det forventes, at det mobile beredskab kan sendes ud til eksempelvis plejehjem og ungdomsuddannelser, hvor det er relevant med øget test og smitteopsporing.

De stationære teststeder skal som minimum være åbne alle ugens dage fra klokken 08.00 til 20.00.

Falck lukker sine 49 lyntestcentre, fordi virksomheden har tabt en ny udbudsrunde.

Copenhagen Medical, der også tabte den nye udbudsrunde, lukker sine to testcentre.

/ritzau/