I kølvandet på coronakrisen har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fået for meget magt. Nu bør magten igen tages fra ministeren, mener et politisk flertal. Og det skal ske hurtigere end planlagt, siger flere politikere til Jyllands-Posten.

Sundhedsministeren kan for eksempel egenhændigt beslutte at lukke ned for butikker, skoler, dagtilbud og uddannelser.

Han kan også tvangsbehandle coronasmittede eller forbyde store forsamlinger, hvis det vurderes, at indgrebene kan være med til at begrænse spredningen af coronavirus.

»Det er voldsomt drastiske beslutninger, der blev truffet, og det skete nærmest i panikangst. Jeg synes, at det hele skal rulles tilbage. Det er mit udgangspunkt,« siger folketingsmedlem Per Larsen (K) til avisen.

Hans eget parti var ellers af to omgange med til at udstyre Magnus Heunicke med de vidtstrakte beføjelser tilbage i marts, da coronakrisen for alvor brød ud. Alle andre partier stemte også for begge gange.

Mange begrundede støtten med, at tiltagene kun var midlertidige, at de skulle revideres til november, og at de var behæftet med en såkaldt solnedgangsklausul. Det vil sige en udløbsdato, som betyder, at loven automatisk ophæves 1. marts 2021, medmindre Folketinget beslutter andet.

Men ifølge flere partier er der altså alt for lang tid til den deadline. Herunder Enhedslisten, Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

SF mener modsat Enhedslisten og de borgerlige partier, at der er brug for at vente med at ændre epidemiloven, set i lyset af at der kan komme en anden bølge i coronaepidemien.

Og i stedet for at fjerne alle beføjelser til ministeren, hælder sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF) til, at ministeren kan beholde nogle af dem. Eksempelvis muligheden for at indføre forsamlingsforbud. De Radikale har heller ikke travlt med at få tilbagerullet coronareglerne.

Magnus Heunicke skriver til Jyllands-Posten, at der i efteråret kommer en evaluering og et forslag til en ny lov, som ventes vedtaget i foråret:

»Vi skal ikke glemme, at epidemien fortsat er her, og at vi også fortsat kan have brug for redskaber til hurtigt at slå ned på smittelommer og bryde smittekæder, når de opstår. Denne lov skal samle op på de mange erfaringer, vi i denne tid gør os. Jeg finder det afgørende med en bred og inddragende proces med Folketingets partier - og det er altså ikke en proces, jeg vil konkludere på nu«.

I faktaboksen herunder kan du se, hvad Magnus Heunicke har beføjelser til: