Lars Bilø ser stadig nervøst på klokken, når han hører udrykningskøretøjerne i sit hjem i Hillerød.

Det gør han, fordi han frygter, at hans børn og hustru kommer til at være nogle af de trafikofre, de i familien på ugentlig basis kan høre udrykningskøretøjerne komme til undsætning på Hillerødmotorvejens forlængelse.

Det kan den øgede politiindsats på strækningen, som Nordsjællands Politi oplyser til B.T. har været igangsat siden 2019, ikke lave om på.

»Selvom politiet gør, hvad de kan med fotofælder og fartkontrol, så skal der skrappere midler i brug, hvis jeg trygt skal kunne fortælle mine børn, at de igen kan benytte strækningen. Den vej er dødsensfarlig,« siger Lars Bilø, der for tre år siden var 'millimeter' fra at blive ramt frontalt på strækningen, da en modkørende bilist forsøgte at overhale over en spærregrænse.

Politikommissær og sektionsleder ved operativ færdselsektion ved Nordsjællands Politi Nick Gall fortæller, at den lidt over 19 kilometer lange strækning har høj prioritet hos politiet med øget fartkontrol som våben mod de trafikanter, der gør vejene farlige for deres medmennesker.

»Vi er klar over, at Hillerødmotorvejens forlængelse er en strækning, hvor der sker flere ulykker. Derfor har vi i år igangsat en indsats, hvor vi er til stede flere gange om ugen med uniformeret patruljer, fotovogne og med civile videobiler og -motorcykler,« siger Nick Gall og fortsætter:

»Hillerødmotorvejens forlængelse er historisk set en uheldsbelastet strækning, og jeg kan garantere, vi er til stede. Selvom man ikke kan se os, er det ikke ensbetydende med, at vi ikke er i nærheden.«

Tilbage hos Lars Bilø lyder forslaget, at man simpelthen skærmer de modsatrettede spor mod hinanden.

»Man bør sætte et langt hegn op mellem vejbanerne og i øvrigt lave det om, så der kun er et spor i hver retning. Flere fotofælder gør ikke mig og min familie tryg på nogen måde,« siger Lars Bilø og slår fast:

»Det er vigtigt, der bliver gjort noget drastisk, så vi ikke mister liv og får flere ulykkelige familier.«

Politiets færdselsindsats læner sig op ad Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan fra 2013, som oplister tre fokusområder for at nedsætte antallet af sårede og dræbte i den danske trafik.

De tre fokusområder er fundet gennem grundig analyse og er hastighed, uopmærksomhed og spirituskørsel.

Nick Gall har i forbindelse med færdslen på Hillerødmotorvejens forlængelse en opfordring til borgerne:

»Politiet har til opgave at skabe trygge veje på Hillerødmotorvejens forlængelse, men vi vil gerne gøre opmærksom på, at det er et fælles ansvar. Vi taler ofte om, hvad vi har ret til, måske skulle vi hellere tale om, hvad vi har pligt til,« siger Nick Gall og afslutter:

»I trafikken har vi pligt til at passe på hinanden, så vi alle sammen kan komme sikkert hjem til vores familier.«