Bettina Jensen og konsulent Mariann Færø fik mindst to gange foretaget skønhedsbehandlinger sammen.

Det skete helt uden bankoverførsler eller betaling med kreditkort fra Bettina Jensens side.

Det kan B.T. fortælle i sagen om den tidligere afdelingschef i Rigspolitiet, der nu er sigtet for bestikkelse.

Som B.T. afdækkede søndag, er Bettina Jensen mistænkt for at have modtaget 800.000 kroner på sin personlige bankkonto fra sin veninde Mariann Færø som tak for lukrative kontrakter for 10,5 millioner kroner.

Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen er sigtet for at modtage bestikkelse.
Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen er sigtet for at modtage bestikkelse. Foto: politidirektørforeningen.dk
Vis mere

Nu viser det sig, at Bettina Jensen og Mariann Færø også har været på skønhedsklinik mindst to gange sammen.

Blandt andet fremgår det, at Bettina Jensen under afhøringerne har forklaret, at hun betalte en skønhedsoperation med 58.000 kroner i kontanter, og at Mariann Færø var til stede, da der blev betalt.

Detaljerne refereres blandt andet i Københavns Politis påtaleopgivelse i sagen og Rigspolitiets klage til Rigsadvokaten over Københavns Politis efterforskning.

Den kontante betaling på 58.000 kroner vækker undren hos tidligere økonomidirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup, der mener, at forholdet ikke er efterforsket godt nok.

'Det vækker undren hos Rigspolitiet, at Bettina Jensen ikke er blevet spurgt nærmere ind til, hvordan hun har sparet et så stort kontantbeløb sammen mv., ligesom det heller ikke synes at være nærmere undersøgt, hvorvidt Mariann Færø har foretaget større kontanthævninger i perioden umiddelbart forud herfor,' skriver han i Rigspolitiets klage til Rigsadvokaten fra 17. december 2019.

Samtidig har Københavns Politi fundet dokumentation for, at Bettina Jensen og Mariann Færø i april 2013 var i Malmø sammen for at få foretaget en skønhedsbehandling.

Mariann Færø betalte 16.000 kroner med sit kreditkort, viser politiets efterforskning.

Bettina Jensen betalte ifølge dokumenterne ikke noget på trods af, at politiet i materialet konstaterer, at der ikke er behandlinger til en pris på 16.000 kroner, men til maks. 8.000 kroner.

Mariann Færø prøver en minkpels i TV3-programmet 'Købmænd på 1. klasse'.
Mariann Færø prøver en minkpels i TV3-programmet 'Købmænd på 1. klasse'. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første klasse'
Vis mere

Københavns Politi når selv frem til, at der kan være tale om en gave:

'Det kunne indikere, at der var betalt for to behandlinger evt. til to personer,' skriver Københavns Politi om observationerne.

Alligevel valgte Københavns Politi i november 2019 ikke at tiltale Bettina Jensen for bestikkelse.

En afgørelse, som alene blev omgjort, fordi Rigspolitiet efterfølgende klagede til Rigsadvokaten, der i december 2019 bad Københavns Politi om at genoptage efterforskningen.

Derfor er Mariann Færø og Bettina Jensen igen sigtet for bestikkelse.

Søndag kunne B.T. fortælle, at de to kvinder havde udvekslet pelse for 62.000 kroner under omstændigheder, som ifølge en ekspert indikerer, at Bettina Jensen har modtaget gaver fra Mariann Færø.

Ifølge Bettina Jensens forklaring betalte hun pengene tilbage, men politiet er under efterforskningen ikke stødt på konkrete pengeoverførsler for pelsene, som dokumenterer det.

Der findes heller ikke overførsler på de to skønhedsoperationer:

'Vedrørende skønhedsoperationerne kan det lægges til grund, at Mariann Færø og Bettina Jensen samtidig har fået foretaget skønhedsoperationer, men det kan mod de pågældendes forklaringer ikke sandsynliggøres, at Mariann Færø har betalt for Bettina Jensens operationer helt eller delvist. Det må således lægges til grund, at Bettina Jensen har betalt sin egen operation kontant,' skriver Københavns Politi i påtaleopgivelsen fra 5. november 2019.

Hverken Mariann Færø eller Bettina Jensen har ønsket at kommentere sagen. De har dog begge over for Københavns Politi afvist, at Mariann Færø har betalt for pelse eller skønhedsoperationer for Bettina Jensen.