Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

»Vores legepladser kommer ikke til at være åbne i døgndrift med de børn og unge, som render rundt herude om aftenen.«

Sådan lyder det fra Maria Ravn, der er leder af den selvejende daginstitution Pelikanen på ydre Frederiksberg.

Frederiksberg Kommune har i en ny surveyundersøgelse undersøgt, hvor mange af kommunens daginstitutioner der er interesserede i at åbne deres legepladser for alle borgere i weekender og på lukke- og helligdage. Frederiksberg Kommune vil i så fald tilbyde institutionerne en økonomisk kompensation.

Institutionsleder Maria Ravn afviser ideen. Hun mener, det blot vil tiltrække endnu flere ubudne gæster på legepladserne i de sene aften- og nattetimer.

»Vi har oplevet, at nogen har brændt et par børnesoldater, som stod glemt udenfor. Der er blevet malet graffiti på vores nyopførte bålhytte, og nogle blomster, som børnene havde plantet om foråret, blev revet op af krukkerne. Det er meget ærgerligt, at vi ikke kan få lov til at have vores ting i fred,« siger Maria Ravn til B.T.

Efterspørgslen på åbne legepladser er ellers stor blandt mange børnefamilier i den tætbebyggede kommune, som har 100.000 indbyggere. Dog svarer 75 procent af daginstitutionerne nej til at åbne deres legepladser for offentligheden. Helt overordnet er mange af dem bekymrede for hærværk og slitage, viser kommunens surveyundersøgelse.

»Vi vil gerne have låst af om aftenen og natten. Vi gider ikke have vores legepladser ødelagt af unge, som ikke ved, hvad de skal lave,« siger Maria Ravn og fortsætter:

»Vi har nogle fede legepladser, og jeg kan godt lide tanken om, at vi skal holde legepladserne længere åbne for børnene. Men der er nødt til også at være en ekstra kompensation for slitage.«

Ifølge Maria Ravn er det særligt i forår- og sommermånederne, at der er unge, som uden for åbningstiden forcerer institutionens hegn og sviner legepladserne til med affald og andre uhumske efterladenskaber.

Men også uden for institutionens hegn har der udspillet sig ønskede situationer, der har skabt yderligere utryghed og bekymring.

»Der er flere ben i det her. Et andet problem, vi har oplevet, er, at der har været narkohandel og slagsmål ude på stien foran vores låge,« fortæller Maria Ravn.

Pelikanen har rettet henvendelse til kommunen med henblik på at få sat sensorlys op. Maria Ravn mener, det vil kunne tjene som et forebyggende element mod de uønskede, lyssky aktiviteter.

»Vi ligger i et område med noget meget fesen gadebelysning. Det vil kunne hjælpe lokalpolitiet og SSP til at se, hvis der pludselig er gang i den,« siger Maria Ravn.

Den seneste hændelse fandt sted så sent som i november sidste år tidligt på eftermiddagen, mens det endnu var lyst, fortæller hun.

»Børnene var heldigvis gået indenfor, men der befandt sig nogle forældre uden for vores institution, som måtte vente med at gå ind og hente deres børn,« siger Maria Ravn.

Hun fortæller, at politiet blev kontaktet i forbindelse med pågældende hændelse. Hun beskriver de involverede som »unge hang-arounds« af anden etnisk herkomst end dansk.

»Det er dybt beklageligt, at der er nogle grupper, som uden omtanke trænger ind på privat ejendom og anvender de her daginstitutioners udendørsarealer på måder, de er ikke er tiltænkt. Helt overordnet er det vigtigt, at vores institutioners legepladser er sikre, uagtet om de er friarealer eller ej,« siger Socialdemokratiets Christina Sylvest-Noer, der er næstformand i Børneudvalget i Frederiksberg Kommune, til B.T.

Ifølge hende vil kommunen nu bruge surveyundersøgelsen til at tage bestik af, hvordan man kan løse udfordringerne. 11 af kommunens daginstitutioner har tilkendegivet, at de er interesserede i at åbne deres legepladser for offentligheden.

»Vi har allerede en god dialog omkring problematikken, men vi skal sammen undersøge nærmere, hvordan vi kan løse problemerne, så vores personale ikke skal finde den slags efterladenskaber, forud for at børnene bruger legepladsen,« siger Christina Sylvest-Noer.

Andre læser også