Luftrummet over Sønderjylland i almindelighed og Skrydstrup i særdeleshed vil onsdag eftermiddag blive flænset godt og grundigt af lyden fra det danske luftvåbens nye kampfly af typen F-35.

Forsvaret vil med to demonstrations-flyvninger med to tilsvarende F-35 jagerfly fra Norge give borgerne i området et indtryk af, hvad der venter øregangene, når dansk luftvåben tager F-35 kampflyet i brug fra 2023.

Et bredt politisk flertal står bag beslutningen om ordren på 27 styk af det milliarddyre og højteknologiske isenkram, som skal afløse de snart uddaterede F-16 kampfly, der også kommer fra den amerikanske producent Lockheed Martin.

F-35’eren viser sig første gang officielt frem - og afgiver lyd - i dansk luftrum fra klokken 15.15. Efter planen er det tidspunktet for, hvornår de to jagere går ned i synlig højde tæt på Christiansfeld og begynder indflyvningen til Fighter Wing Skrydstrup.

Demonstrations-flyvningerne kommer til at ske med to “halvlege” af hver cirka 35 minutters varighed. Efter hver overflyvning med F-35 vil der kort efter følge en F-16, så der bliver mulighed for at sammenligne lyden og støjniveauet.

Begivenheden er imødeset med stor spænding fra de tusinder af omkringboende, som for første gang får et indtryk af, hvad der venter dem i hverdagen om kort tid.

Forsvaret har i dagens anledning opsat støjmåle-udstyr syv forskellige steder i nærheden af flyvestationen. Men det er fra officielt hold samtidig slået fast, at man udelukkende vil basere sig på tekniske beregninger for at bestemme, hvilket støjniveau de lokale bliver udsat for. Og altså ikke direkte vil inddrage resultaterne fra støjmålingerne.

Forsvarsministeriet har - efter års tavshed trods borgernes stigende bekymring - erkendt, at mindst 895 husstande vil komme til at blive udsat for så megen støj, at det overstiger maximumgrænsen på 100 db.

Hvordan de berørte beboere vil blive kompenseret er der der endnu intet konkret løfte om.