Virksomheder har blandet sig, vrede borgere har talt imod, og hundredvis af aarhusianere mødte op til en stor demonstration for at kæmpe imod.

Planerne om en havneudvidelse i Aarhus er kort sagt ikke gået stille for sig.

Nu vil fire partier i Aarhus Byråd finde alternativer.

Det oplyser Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale Venstre og Enhedslisten i en pressemeddelelse.

Partierne oplyser, at den massive modstand og argumenterne imod kræver en nøjere belysning.

'Stop havneudvidelsen. Jeg har længe givet klart udtryk for min modstand mod den voldsomme havneudvidelse. Der er rigtig mange udfordringer med denne. Men noget af det, der betyder meget for mig, er det rekreative område med udsigten over bugten,' skriver Henrik Arens, der er politisk leder for Nye Borgerlige i Aarhus, på sin Facebook.

Ifølge partierne rejser der sig nemlig flere afgørende spørgsmål i debatten.

»Hvad er det reelle behov for udvidelse af havnearealet, fordelt på eksisterende og nye kunder? Hvordan er klimaaftrykket under anlæg og drift? Hvad med miljøet mht. klapning af opgravet materiale? Hvad med trafik, støj, lugt og støv?« er blot nogle af de spørgsmål, de fire partier rejser.

Modstanden mod havneudvidelsen kommer fra en bred kreds af klima- og miljøgrupper, fællesråd, foreninger, dele af erhvervslivet og en bred kreds af borgere. Det mest efterspurgte alternativ fra disse er, at man ikke udvider havnen.

Der er dog også peget på, at man kan lave en såkaldt 'dry port' på land, eller at man kan flytte aktiviteter til Grenaa Havn.

'Der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål, efter høringsfasen er slut. Rigtig mange borgere, organisationer, foreninger og dele af erhvervslivet er ligesom jeg meget bekymret og imod de nuværende planer,' skriver Henrik Arens.

Han mener ikke, byrådet kan gå videre med havneudvidelsen i sin nuværende form.

'Det nuværende 'alt eller intet'-forslag er uacceptabel,' skriver han.

Derfor foreslår de fire partier, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udforme et alternativt forslag til havneudvidelsen.