Lyt til artiklen

Rasmus Paludan blev i 2015 idømt dagbøder for fornærmelig tiltale mod en betjent. I retten kom det frem, at en hovedskade i 2005 medførte en adfærdsændring hos Paludan

Stram Kurs-partistifteren, Rasmus Paludan, blev i 2015 i Østre Landsret idømt 10 dagbøder a 400 kroner for fornærmelig tiltale mod en politiassistent fra Københavns Politi. Det viser dokumenter, som Radio24syv er i besiddelse af.

I tre e-mail til Københavns Politi og politiassistenten skrev Rasmus Paludan blandt andet, at efterforskeren var en 'kriminel snothvalp' og en 'fascistisk stormsoldat'.

Baggrunden for de mange nedsættende bemærkninger var, at politiassistenten havde behandlet en tilholdssag mod Rasmus Paludan, hvilket fik den nuværende partistifter til at klage over sagsbehandlingen og verbalt overfalde betjenten. Det fremgår ikke, hvorfor Rasmus Paludan var indblandet i en tilholdssag.

I e-mailen gav han også udtryk for, at politiassistenten havde et seksuelt forhold til modparten i tilholdssagen.

Paludan skrev blandt andet:

'Der er ikke andre indikationer på en mulig seksuel relation mellem politielev P (efterforskeren, red.) og A (den anden part i tilholdssagen, red.). Ud over altså mit vidneudsagn om, at P ikke har benægtet eksistensen af en sådan relation. Jeg har dog ingen viden om, hvorvidt P er den passive i den eventuelle relation,' skrev Paludan ifølge dommen.

Radio24syv har forelagt oplysningerne for Rasmus Paludan, der ikke ønskede at kommentere dommen og afbrød telefonforbindelsen.

Sagen kørte både i by- og landsretten. Han blev frifundet i byretten og dømt i landsretten.

Under sagen kom det frem, at Rasmus Paludan i 2005 var udsat for en ulykke. Ved ulykken slog han hovedet, hvilket medførte en adfærdsændring, således han fik svært ved at klare konflikter. Ulykken efterlod Paludan med en méngrad på 25 procent og et erhvervsevnetab på ligeledes 25 procent.

Det fremgår af Ugeskrift for Retsvæsen, som har omtalt sagen.

Det fremgår desuden, at der i sagen blev fremlagt uddrag af erklæringer efter en neuropsykologisk undersøgelse, en psykiatrisk speciallægeerklæring og en neuropsykologisk forundersøgelse. Alle foretaget i 2008 – altså tre år efter ulykken.

Rasmus Paludan forklarede i retten, at han før et færdselsuheld i 2005 havde meget lyse fremtidsudsigter, hvilket ændrede sig efter uheldet. Han fik meget svært ved at tolerere andre menneskers fejl uden selv at blive meget frustreret.

Paludan ønskede desuden at undskylde, hvis politiassistenten havde følt ubehag. Han mente dog fortsat det, han skrev, så det beklagede han ikke.

Radio24syv forsøger fortsat at få en kommentar fra Rasmus Paludan.

Rasmus Paludan blev den 5. april i år idømt 14 dages betinget fængsel for racistiske udtalelser. Sagen er anket til landsretten.