På de fleste gymnasier sætter folk sig, som de vil, når dagens frokost skal konsumeres i kantinen.

Men på Greve Gymnasium er sagen anderledes. Her har man nemlig valgt at indføre en regel om 'faste pladser', således at eleverne ikke sætter sig ud fra deres etnicitet.

Det skriver Berlingske.

På det sjællandske gymnasium har cirka en ud af fem elever nemlig en ikkevestlig baggrund, og for mange år siden fandt man ud af, at det kom lidt for meget til udtryk, når de højtlydende skoleklokker ringede til spisefrikvarter.

I skolens kantine satte de ikkevestlige elever sig altid sammen, og det samme gjorde de mange etnisk danske elever.

Kender du til andre eksempler, hvor man på en skole har set sig nødsaget til at tage aktion for at skille ikkevestlige og etnisk danske elever ad? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Vel at mærke på trods af, at de ikkevestlige elever kom fra en masse forskellige klasser.

»Vi arbejder med at få integrerede miljøer lige fra starten, og det betyder blandt andet helt konkret, at de sidder klassevis i kantinen i frokostpausen, for vi vil ikke have etnisk opdelte grupper rundt omkring på skolen. Så vi sætter klasseskilte på bordene,« fortæller rektor på Greve Gymnasium, Mette Trangbæk.

Rektor på Greve gymnasium, Mette Trangbæk.
Rektor på Greve gymnasium, Mette Trangbæk. Foto: Oscar Scott Carl
Vis mere

Det var selvsamme Berlingske, der i slutningen af januar bragte historien om, at elever med indvandrerbaggrund i stigende grad samler sig på de samme gymnasier, og at det er en bekymrende udvikling.

I den forbindelse gjorde flere rektorer også klart, at det kan påvirke skolens faglige og sociale miljø negativt, når man ender ud med gymnasier, hvor mere end 30 procent af eleverne har en ikkevestlig baggrund.

På Greve Gymnasium er det altså 'kun' 20 procent, men ikke desto mindre forsøger man med både de faste pladser og andre strenge krav at skille de to grupperinger ad.

Eksempelvis har man også strenge regler for, at der ikke skal være »ghettosprog« på de sjællandske gymnasium, og at det bliver kommenteret af lærerne, hvis det alligevel bliver brugt.