Et barn på Fyn og et barn i københavnsområdet er inden for de seneste dage døde af en infektion forårsaget af nyresvigt efter smitte med en særlig farlig type E. colibakterie, STEC.

Intet tyder på, at der er nogen sammenhæng mellem de to tragedier, og myndighederne arbejder fortsat på at finde frem til årsagen.

Tyra Grove Krause er overlæge og afdelingschef ved Statens Serum Institut. Hun siger:

»Der findes en lang række colibakterier, og blandt dem er der så denne gruppe, vi kalder STEC, som producerer et særligt giftstof, der kan medføre nyresvigt. Det kan slå de røde blodlegemer ihjel, og det kan ødelægge noget af nyrevævet, så nyrerne svigter.«

Hun forklarer videre, at tilfældene af colibakterie-ramte patienter er forholdsvis hyppige herhjemme med mellem 400 og 500 årligt.

Sidste år var der 21 tilfælde med patienter, der var ramt af den særlige STEC-type.

To af disse patienter døde.

Hvilket altså ulykkeligvis nu er sket igen inden for de seneste par uger henholdsvis på Fyn og i hovedstadsområdet.

»Man plejer at sige, at der er dødelig udgang i 10-15 procent af tilfældene, hvis først man er ramt. Det rammer typisk mindre børn, men vi ved ikke præcis hvorfor. Den gennemsnitlige alder på dem, som er døde af det her, er seks år,« siger Tyra Grove Krause.

Hun forklarer videre, at en smittekilde typisk kan være oksekød, som ikke er tilstrækkeligt gennemstegt.

Eller at smitten kommer som følge af, at man har været ude på eksempelvis et gårdbesøg og klappet geder eller andre dyr.

»Det er meget vigtigt, at man holder fokus på god køkkenhygiejne og god håndhygiejne i det hele taget. Kød og grøntsager skal holdes adskilt. Og håndhygiejnen skal være i orden – og særligt hvis man har været i berøring med dyr,« siger Tyra Grove Krause.

»Det er meget vigtigt, at man holder fokus på god køkkenhygiejne og god håndhygiejne i det hele taget,« siger afdelingschef ved Statens Serum Institut.
»Det er meget vigtigt, at man holder fokus på god køkkenhygiejne og god håndhygiejne i det hele taget,« siger afdelingschef ved Statens Serum Institut. Foto: THOMAS LOHNES
Vis mere

Hun maner dog til besindighed og opfordrer forældre til, at de holder øje med eventuelle symptomer hos børnene.

»Med hensyn til smittefare er situationen som sådan ikke anderledes i dag, end den var for en måned siden. Det, vi er meget opmærksomme på i den her situation, er, om de to tilfælde kan hænge sammen, så man kan udpege en hovedkilde. Og det er der intet, der tyder på,« siger afdelingschefen.

Et typisk symptom på denne særlige infektion er, at den vil starte med diarré eller blodig diarré. Den kan også forårsage høj feber, mavesmerter og blodforgiftning.

Og altså nyresvigt, som igen medfører væskeophobning og hævelser i kroppen.

Der kan gå flere dage og formentlig uger, fra man er blevet smittet, til der viser sig symptomer.

I givet fald skal man søge læge med det samme.

Har forældre til de børn, som har været tæt på de to konkrete tilfælde, grund til at være nervøse eller tage særlige forholdsregler?

»Nej. Ikke ud over at de skal være opmærksomme på, om barnet har de nævnte symptomer,« siger Tyra Grove Krause.