Natten til tirsdag kunne justitsminister Nick Hækkerup komme ud fra genåbningsforhandlingerne og fortælle, at regeringen samt alle andre partier, undtagen Nye Borgerlige, havde landet en ny genåbningsaftale for Danmark.

I aftalen står der blandt andet, at man har lagt en plan for udfasning af coronapasset og mundbind.

»Coronapasset vil formentlig være udfaset efter sommerferien,« sagde justitsminister Nick Hækkerup (S), da han mødte pressen efter forhandlingerne.

En endelig dato er dog endnu ikke fastlagt.

Her er nogle nedslagspunkter fra den nye genåbningsaftale:

  • Der er opnået enighed om, at mundbindskravet efter planen vil være ophævet, når alle på 16 år eller derover, der ønsker det, er færdigvaccineret.
  • Elever på ungdoms- og voksenuddannelserne kan vende fuldt ud tilbage. Det samme kan studerende på videregående uddannelser.
  • Partierne er også blevet enige om en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser, som starter den 21. maj 2021 og kører over i alt tre faser. Efter planen skal alle være tilbage i august.
  • Derudover medfører aftalen, at kravene til kontrol med coronapas lempes for frivillige foreninger og på biblioteker. Det bliver fremover daglig stikprøvekontrol.
  • Aftalepartierne skal i juni 2021 drøfte erfaringerne med anvendelsen af coronapasset, og der skal udarbejdes en plan for udfasning af coronapasset begyndende primo juni. De forventer, det er udfaset efter sommer.
  • Ifølge aftalen vil alt med undtagelse af nattelivet fra 21. maj være åbent med de restriktioner, smitteforebyggende tiltag mv., der gælder på de respektive områder.
  • Partierne er enige om, at reglerne for gyldig dokumentation i coronapas lempes, så man som udgangspunkt 14 dage efter første vaccinationsstik kan anvende dokumentation herfor som coronapas.
  • Som aftalt i tidligere genåbningsaftaler hæves forsamlingsforbuddet til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs fra 21. maj.
  • Aftalen indebærer, at modellen for automatiske nedlukninger fortsat gælder og ligeledes vil omfatte de områder, der omfattes af genåbningen pr. 21. maj 2021, herunder også større forsamlinger og arrangementer såsom messer samt markeder.

I Danmark er der i øjeblikket blandt andet krav om at bruge mundbind i detailhandlen og offentlig transport, lige som forældre og andre besøgende i dagtilbud over 12 år også skal bære mundbind indendørs.

Mundbind er også påkrævet hos for eksempel frisører, eller hvis man som gæst på en restaurant ikke kan sidde ned.

Kravet om at bruge mundbind i offentlig transport blev første gang indført i august sidste år.