Opfordringen om at indberette personer som formodes at være smittet med coronavirus, der også samtidig udviser bekymrende adfærd, er blevet fjernet.

Nærmere bestemt er den blevet fjernet fra Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvor det ellers var muligt at indberette hinanden. Det skriver TV 2.

Styrelsen har efterfølgende udsendt en pressemeddelelse, hvori man bekræfter, at funktionen er blevet fjernet:

'Efter aftale med sundheds- og ældreministeren er der nu lukket ned for muligheden for på styrelsens hjemmeside at "anmelde" risikofyldt adfærd hos andre borgere med henblik på overvejelser om udstedelse af eventuelt påbud til enkeltpersoner' lyder det og fortsætter:

'Det er dog fortsat afgørende, at sundhedspersoner, der oplever risikofyldt adfærd nemt og enkelt kan kontakte styrelsen. Myndigheder, sygehuse, plejehjem, bosteder m.v. kan i stedet kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 72 28 66 00'.

På hjemmesiden fremgik det, at borgere blev opfordret til at indberette det til styrelsen, 'hvis du er bekymret over adfærden hos en person, som du ved er smittet, eller som du formoder kan være smittet med coronavirus'.

Borgerne skulle således udfylde et skema med oplysninger, der efterfølgende blev sendt som sikker post gennem e-Boks til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Over for Ritzau forklarede Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorfor det blev muligt at indberette hinanden.

'Det er Folketinget, der har truffet en beslutning om en række ændringer i epidemiloven. Beslutningen er truffet med henblik på at forebygge spredning af coronavirus', skrev Styrelsen i en mail.

12. marts hastebehandlede Folketinget en lovpakke med en række ændringer af epidemiloven.

Lovpakken gav blandt andet Sundheds- og Ældreministeriet en række nye beføjelser under coronavirussets indtog i Danmark.

En af beføjelserne gjorde det muligt at indberette hinanden - men er altså fjernet igen.