Tommelskruerne skal nu – i al fald i overført betydning – strammes en omgang ekstra over for en bestemt persongruppe af kriminelle i Odense, som modtager offentlige ydelser.

Det fastslår beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF), som nu vil kræve, at den udpegede gruppe på mellem 90 og 100 personer, som udgør fødekæden til bande- og rockermiljøet i byen, fremover skal møde op fysisk hos den såkaldte Specialenhed hver eneste dag, hvis de fortsat vil gøre sig håb om at få udbetalt penge.

»Jeg kan konstatere, at vi i Odense har nogle kriminelle i vores almene system, som står bag vold, trusler og andre former for kriminalitet. Den gruppe ligger lige på grænsen til at være en del af rocker- og bandemiljøet, og de udgør fødekæden til det miljø. Det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at stoppe,« siger Brian Dybro.

»Sagt lige ud skal man ikke kunne pisse på samfundet og så samtidig modtage offentlig forsørgelse. Det er dybt urimeligt. Derfor skal vi fra kommunens side lægge så stort et pres som muligt på dem. Man skal ikke stå bag hård og grov kriminalitet og så samtidig kunne gå op og hente penge fra det offentlige,« siger rådmanden.

Odense Kommune har haft stor succes med Specialenheden, som siden 2017 har haft krav til kriminelle i bande- og rockermiljøet, der samtidig er på offentlig forsørgelse. Disse har – fraregnet tiden med corona – skullet møde op dagligt og melde sig til jobsamtaler eller for at blive aktiveret.

Og er de ikke dukket op, har der været sanktioner. Det kan være nedsat offentlig forsørgelse. Eller at kassen simpelthen er blevet klappet i.

Det er samme model, der nu lægges op til bliver udvidet til den kreds af kriminelle, som er fødekæden til de rocker- og banderelaterede i Odense.

Derfor vil Brian Dybro have udvidet Specialenheden, så de kriminelle kan blive presset mest muligt.

»Man kan blive frataget forsørgelse i for eksempel tre måneder, hvis man ikke møder op. Der er samtidig et tæt samarbejde mellem Specialenheden, Kontrolgruppen, som har fokus på fusk med sociale ydelser, Fyns Politi, skattemyndighederne og Kriminalforsorgen som en del af 'Al Capone'-modellen,« forklarer han.

'Al Capone'-modellen har fået sit navn efter den berygtede gangster fra 1920ernes Chicago, hvor det ikke lykkedes myndighederne at få ham dømt for blandt andet en lang række brutale drab.

Til gengæld blev Al Capone i sidste ende alligevel buret inde – for skattesnyd.

»Vi bruger beskæftigelseslovgivningen til at presse nogle dybt kriminelle og kyniske mennesker. Og jo mere vi kan sanktionere, jo lettere er det også for politiet og skattemyndighederne at gå efter dem. Det er jo relevant at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan man mon har råd til at føre et liv på et vist niveau uden officielt at have en indtægt,« siger Brian Dybro.

Der kan sagtens være nogle blandt de omtrent i alt 100 i den pågældende gruppe, som ønsker at lægge deres liv om og gerne vil ud af den kriminelle løbebane. Ligesom der er en gruppe af socialt udsatte, der lever et liv på kanten.

Disse vil ikke blive stresset ekstraordinært, men derimod blive hjulpet, understreger rådmanden.

»Det her forslag skal selvfølgelig behandles politisk, men jeg har meget svært ved at forestille mig, at der skulle være nogen, som er imod. Så det vil blive sat i gang hurtigst muligt,« siger Brian Dybro.