Har du et godt og velbetalt job, var du måske en af dem, der mobbede de andre børn i skolegården.

Således peget et nyt studie ifølge The Guardian på, at elever, der udviste aggressiv adfærd i skolen i form af eksempelvis mobning eller raserianfald, tjener flere penge og har højere jobtilfredshed senere i livet.

Forskere fra University of Essex har i studiet fulgt 7000 mennesker født i 1970 og sammenholdt, hvad deres skolelærere sagde om dem, med hvor de var i deres professionelle liv som 46-årige.

»Vi fandt, at de børn, som ifølge lærerne havde problemer med opmærksomheden, relationer til jævnaldrende og følelsesmæssigt ustabilitet, endte med at tjene mindre i fremtiden,« siger en af forfatterne til studiet, professor Emilia Del Bono, ifølge The Guardian.

Men, siger hun, »vi var overraskede over at finde en stærk sammenhæng mellem aggressiv opførsel i skolen og højere indkomst senere i livet.«

Del Bono lufter til mediet sin teori om, hvorfor det hænger sådan sammen:

»Det er muligt, at klasseværelset er et konkurrencepræget sted, og at børn lærer at vinde konkurrencen med aggression og så efterfølgende tager det med sig til arbejdspladsen, hvor de fortsætter med at konkurrere aggressivt for det bedst betalte job.«

Resultatet betyder ikke, at man skal opfordre sine børn til at mobbe og være aggressive, siger Del Bono. I stedet vurderer hun, at man skal lære sit barn at forsvare sig selv mod dem, der mobber.