Hvis du bærer briller regelmæssigt, kan det vise sig at være en fordel under coronapandemien.

I hvert fald anslår et nyt indisk studie, at risikoen for at blive smittet med coronavirus er op til to eller tre gange lavere for personer, som bærer briller, på grund af mindre kontakt med øjnene.

Det skriver Bild og Independent.

Studiet, som ikke er 'peer review' og dermed undersøgt af andre fagfolk, involverede 304 patienter, 223 mænd og 81 kvinder.

Forskerne skriver, at patienterne i gennemsnit rørte deres ansigt 23 gange i timen – og øjnene tre gange i timen.

Dette gjaldt dog ikke for patienterne, som bar briller.

Ifølge studiet rørte de 'væsentligt mindre' sig selv i ansigtet, mens brillerne forhindrede dem i at røre sig i øjnene og dermed mindskede risikoen for smitte herigennem.

Berøring i ansigtet og øjnene kan være en indgang for virus til kroppen, hvorfor mindre berøring her kan være med til mindre risikoen for smitte, skriver forskerne i studiet.

Sundhedsstyrelsen beskriver selv i sine retningslinjer, at man skal være varsom med berøring i ansigtet omkring øjnene:

»Hvis man rører sig i ansigtet med hænder, der ikke er rene, kan man risikere, at smitte kommer i kontakt med øjne, næse og mund, og man kan derfor smitte sig selv.«

Afslutningsvis skriver forskerne, at almindelige briller ikke beskytter lige så meget som eksempelvis sikkerhedsbriller – men de giver et vist niveau af beskyttelse.