Der er en fare i danske byer, der har havne- og kanalmiljøer, og det er især mændene, der er udsatte.

Det viser et observationsstudie fra TrygFonden.

Studiet viser, at især mænd bruger kajkanten som toilet, og det sker i især i tidsrummet fra klokken 23 til klokken tre om natten.

TrygFonden har undersøgt 269 nærdrukneulykker i landets tre største byer, og de viser, at 29 procent af mændene var påvirkede. For kvinder var tallet på 15 procent.

Mændene er også langt oftere alene, når de falder i vandet. Særligt unge mellem 16 og 35 år færdes alene på havnene.

Statistikkerne fra TrygFonden viser, det i ni ud af ti tilfælde har været mænd, som er druknet i havne og bykanaler i perioden fra 2001 til 2020. Mændene er også langt oftere alene, når de falder i vandet.

TrygFonden fremhæver, at der har været stort fokus på at skabe liv ved mange byers havne, men at den nødvendige sikkerhed ikke altid er fulgt med.

»Desværre har man ikke altid haft tilstrækkeligt fokus eller nødvendig viden til at indtænke forebyggende og livreddende foranstaltninger. Vi håber, ekspertgruppen (som er nedsat af transportministen, red.) kan bruge den nye viden i arbejdet med at forebygge utilsigtede fald i havnene og til at skabe bedre og synlige flugtveje for dem, der alligevel falder i vandet,« siger René Højer, projektchef i TrygFonden, og slår fast, at fleste nærdruknehændelser fortsat sker, når det er lyst og uden alkohol involveret.

Han kommer også med en række konkrete råd til, hvad folk kan gøre, nu hvor vi er gået ind i julefrokostsæsonen og isnende koldt vejr.

»Det er vores indtryk fra vores analyse, at kvinder er gode til at følges hjem fra byturen. Hvis vi kunne få mændene – både de unge og de voksne – til at gøre det samme, er vi nået langt. For er der en ledsager, når man falder i vandet, er der også større chance for, at man kan blive reddet op.« 

Derudover opfordrer han de unge til at holde sig fra vandet, når de er berusede, og hvis du ser en beruset person nær vandet, kan du hjælpe dem med at komme væk derfra og ind i en taxa, så de kan komme hjem i god behold.