Et barn på fire år er blevet smittet med en ny type mæslinger i Københavnsområdet.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Barnet har opholdt sig i en daginstitution og i Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.

Det nye tilfælde er smittet med en anden type mæslingevirus, og er derfor ikke en del af det hidtidige udbrud med i alt seks tilfælde.

»Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget smitteopsporing og er i tæt kontakt med Hvidovre Hospital,« siger Jeppe Nørgaard Rasmussen, overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Hvidovre hospital har allerede sørget for, at personer, der har opholdt sig i Akutmodtagelsen lørdag den 9. marts i tidsrummet 11.15-16.15, har modtaget information fra styrelsen om smitterisiko og muligheder for behandling,« siger han i pressemeddelelsen.

Forældre i barnets daginstitution er ligeledes blevet informeret om, hvordan de skal forholde sig.

»Hvis man ikke er vaccineret mod mæslinger eller har haft sygdommen, og har man mistanke om, at man kan være syg med mæslinger, skal man ringe til lægen. Man må ikke møde op uden aftale, da mæslinger er en af de mest smitsomme sygdomme, der findes, og man kan risikere at smitte andre i venteværelset,« siger Jeppe Nørgaard Rasmussen.

Statens Serumsinstitut skriver, at det smittede barn ikke har været ude at rejse for nylig, og at det heller ikke har været i kontakt med kendte tilfæde af mæslinger.

Derfor er smitten sket i Danmark fra en ukendt smittekilde.

Seks personer har i år været smittet med mæslinger af samme virus, hvoraf en af dem var et barn på ti måneder.

De fleste danskere er i dag vaccineret eller har haft mæslinger og er derfor immune.

Dog er små børn, der endnu ikke har fået vaccinen, i særlig risiko. Det samme gælder danskere født mellem 1975 og 1986. En større andel af dem er ikke vaccineret eller har ikke været smittet med sygdommen.

Hvis man har mistanke om, at man er smittet med mæslinger, skal man ringe til sin læge. Man skal ikke møde op uanmeldt, da mæslinger er en meget smitsom sygdom, og man dermed risikerer at smitte andre i venteværelset.