Som regel er der delte meninger, når myndigheder står med et tilbud, der både henvender sig til gerningsmænd og ofre.

Men det er langt fra tilfældet med de såkaldte konfliktråd, som flere politikredse tilbyder.

Det skriver dansk-politi.dk.

Siden 2018 har forskere fra blandt andet Aarhus Universitet undersøgt effekterne af konfliktråd i syv danske politikredse.

Ifølge delkonklusionen har møderne en stor og meget positiv effekt for begge parter.

Delresultaterne kommer på baggrund af data fra 88 konfliktråd, og 169 opfølgende spørgeskemabesvarelser indsamlet i »Konfliktråd Impact Projektet«.

75 procent svarer, at konfliktrådet er decideret vellykket. 22 procent siger både-og. Kun tre procent svarer, at det er mislykket.

95 procent af deltagerne er enige om, at det er god borgerservice.

85 procent svarer, at de fik det, de ønskede, ud af at medvirke, og 94 procent svarer, at deres møde blev oplevet som fair.

Der er tale om svar fra såvel de ofre for kriminalitet, der har deltaget, som de gerningspersoner, de mødtes med.

Kriminaliteten er straffelovssager som voldssager, trusselsager, indbrudssager, røveri, hærværk og tyveri.

»Med meget få undtagelser peger rapportens resultater på, at konfliktråd kan betragtes som win-win for parterne, også i alvorlige sager. At 95 procent synes, tilbuddet om konfliktråd er en god borgerservice, kan jo også ses som gevinst i forhold til politiets strategiske fokus på borgernært og tryghedsskabende arbejde,« fortæller projektleder ved Aarhus Universitet Sarah van Mastrigt til sitet.

Det endelig resultat af projektet ventes at ligge klar i 2023.