Kampen om p-pladserne i København bliver værre og værre, og denne gang er det særligt borgerne i Københavns Indre By, der kan se frem til at lede længe efter en plads.

For nu viser nye tegninger, præcis hvor omfattende kommunens planer om nedlægning af parkeringspladser i Middelalderbyen er.

Det afslører et udkast til en rapport om byudvikling, som B.T. er i besiddelse af.

»Det ser ud til at være et voldsomt indgreb over for beboerne i området. Det kan man ikke tillade sig. I Venstre går vi ud fra, at folk har en bil, fordi de skal bruge den, og at de har erhvervet sig bilen, fordi de kunne parkere den,« siger Louise Theilade Thomsen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Venstre.

Middelalderbyen er den del af Indre By, der ligger mellem Gothersgade, Nørre Voldgade, Rådhuspladsen og kanalgaderne ved Christiansborg.

I udkastet til rapporten 'Byrums- og trafikplan', som endnu ikke er vedtaget politisk, fremgår det blandt andet, at et stor andel af områdets almindelige parkeringspladser ønskes nedlagt.

Som man kan se på billedet ovenfor, er det stort set alle almindelige p-pladserne (de blå streger red.), der er tale om. Kun enkelte pladser i udkanten af området får lov til at blive.

I spidsen for projektet står blandt andre kommunens teknik- og miljøborgmester, Line Barfod (EL). Men præcis hvor mange parkeringspladser, hun håber på at nedlægge, vil hun ikke svare på, ligesom hun ikke vil forholde sig til udkastet af rapporten.

Et interview er heller ikke muligt, men i et skriftligt svar udtaler borgmesteren:

»Nu må vi se, hvordan det endelige forslag til byrums- og trafikplanen kommer til at se ud og så tage den politiske drøftelse blandt andet om parkering, herunder hvordan vi sikrer, at mennesker med handicap fortsat kan parkere, og at det er muligt for håndværkere at parkere og for virksomheder at få leveret varer.«

Bliver planen om nedlægning af pladser fremlagt, som den fremgår af rapportudkastet lige nu, bliver det dog ikke uden kamp fra Venstre og De Konservative i København.

Egentlig kan begge partier godt lide ideen om, at der er færre biler i Middelalderbyen og flere grønne pladser i stedet.

Men der er også et hensyn til beboerne og de erhvervsdrivende, der er afhængige af bil. Derfor er én ting vigtig for både Venstre og Konservative, hvis de skal bakke op om planen.

»Vi vil gerne flytte parkeringspladserne, hvis vi får dem etableret andre steder. Kan man det, er vi positive. Men vi skal ikke gå ned på pladser,« siger Helle Bonnesen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for De Konservative.

»Det vigtigste for os er, at der findes alternative former for parkering til beboerne, så vi ikke risikerer, at vi har folk med bil, hvor parkeringen pludselig bliver taget fra dem,« siger Louise Theilade Thomsen fra Venstre.

Hun foreslår, at kommunen for eksempel kan leje private parkeringsanlæg som er tilfældet med p-huset på Israels Plads i Indre By - og på den måde give beboerne i området alternativer til de nedlagte p-pladser.

B.T. har spurgt Line Barfod, om hun vil etablere nye erstatnignspladser, men det svarer hun ikke direkte på i sit skriftlige svar. I stedet skriver hun:

»Jeg vil gerne understrege, at der er masser af ledig kapacitet i byens p-kældre allerede, som beboere vil kunne benytte sig af,« udtaler Line Barfod i et skriftligt svar.