Hospitalerne i Region Midtjylland har alvorlige kapacitetsudfordringer inden for næsten alle behandlingsområder.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Det fremgår af en ny opgørelse fra Region Midtjylland, der har fået indberetninger fra samtlige af regionens hospitalsafdelinger.

Indberetningerne blotlægger en række områder, hvor hospitalerne er usikre på, om de fremover vil kunne overholde de garanterede ventetider.

I opgørelsen står det skrevet, at de alvorlige problemer med kapacitetsudfordringerne kan være livstruende.

»Samtidig har der været anvendt begreber og kategoriseringer, som ikke har gjort det muligt for hospitalerne at nuancere deres svar i tilstrækkelig grad, for eksempel i forhold til, på hvilken måde kapacitetsudfordringer kan anses for at være 'livstruende'.«

»Det kan for eksempel være, at forholdene på sigt kan være livstruende for patienter, der venter på udredning. Der må dog ikke være tvivl om, at forhold, som er akut livstruende, håndteres dagligt og øjeblikkeligt på hospitalerne.«

Også økonomien halter gevaldigt efter.

Aarhus Universitetshospital ventes således nu at overskride budgetterne med 155 millioner kroner i 2023, viser en ny økonomirapport.

Også for Regionshospitalet Gødstrup fortsætter ubalancen med at stige, selv om der er iværksat besparelser.

Hospitalet ventes at komme ud af 2023 med en budgetoverskridelse på 120 millioner kroner.

Indberetningerne fra samtlige af regionernes afdelinger kommer i kølvandet på DRs afdækning af kræftskandalen på Aarhus Universitetshospital.

Her levede regionen ikke op til sine forpligtelser over for 306 kræftpatienter, der har ventet for længe kræftbehandling.

Samtidig har de ikke fået tilbud om behandling andre steder, eller fået tilstrækkelig information om behandling andre steder.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) mener ud for opgørelsen, at sagen kræver omgående handling.

»På baggrund af økonomiopfølgningen har jeg bedt regionens direktion om at sikre, at hospitalerne overholder de budgetter, der er lagt. Jeg har også bedt direktionen om se på, om der er behov for et stop for aftaler om frivilligt ekstraarbejde, brug af vikarer og eventuelt også et decideret ansættelsesstop,« siger Anders Kühnau.

»Så hurtigt som muligt skal vi have udmøntet kræftmidlerne fra Regeringen og den kapacitetspulje, som partierne bag budgetforliget afsatte i budget 2024,« siger han i pressemeddelelsen.

Hospitalsudvalget, Psykiatri- og Socialudvalget og Udvalget for Nære Sundhedstilbud skal behandle sagen på kommende møder.