Danskerne kan godt lide nye ting. Det kunne i hvert fald se sådan ud, når det handler om ministre. Således topper de nyligt udnævnte Venstre-ministre Jakob Elleman-Jensen og Tommy Ahlers listen over de mest populære ministre.

YouGov har netop færdiggjort en befolkningsrundspørge, hvor de har spurgt et repræsentativt udsnit af befolkningen på i alt 1.011 mennesker mellem 18 og 74 år om, hvad de - uagtet deres egne politiske præferencer - synes om de danske ministre. Her kunne man give ministrene karakterer mellem 1 og 5, hvor 1 var 'meget dårligt', og 5 var 'meget godt'.

Jakob Ellemann-Jensen, som blev miljøminister i starten af maj, scorede et gennemsnit på 3,23 på skalaen, hvor Tommy Ahlers, der blev videnskabsminister på præcis samme tidspunkt, scorede næsten det samme, nemlig 3,22. På trods af at de to ministre topper listen, scorer de kun et gennemsnit, der ligger lige over karakteren 3, som står for 'hverken godt eller dårligt,' så mere begejstret er den gennemsnitlige danske vælger heller ikke.

Hvad så med vores nye erhvervsminister, Rasmus Jarlov, som blev udnævnt så sent som 21. juni? Til trods for at han også er helt ny i stolen, så gør han ikke de to andre kunsten efter, men ligger i stedet og roder rundt i midten af listen på en 13.-plads ud af i alt 22 ministre. Han får et gennemsnit på 2,85.

YouGovs popularitetsmåling er et slag i ansigtet på Liberal Alliance, som vælgerne står sammen om ikke at kunne lide. Alle de fem ministre fra Liberal Alliance indtager nemlig alle listens fem bundplaceringer.

Hårdest ramt af upopularitet er Thyra Frank, som får et gennemsnit på 2,09 - altså lige en knivsspids kommatal over karakteren 2, der har betegnelsen 'dårlig'.

Den lavest placerede minister, som ikke er fra Liberal Alliance, er Venstres Sophie Løhde, der blandt andet var i vælten, da hun forhandlede på regeringens vegne ved overenskomstforhandlingerne i foråret.