Det står skidt til med luftforureningen over størstedelen af verden.

Også her i Danmark er den gal.

I en ny stor undersøgelse har IQ Air undersøgt luftkvaliteten i 7.323 byer fordelt over 131 lande. Og konklusionen er nedslående:

Kun i seks lande lever luftkvaliteten op til Verdenssundhedsorganisationens (WHO) retningslinjer for, hvornår luften er sund at indånde, skriver TV 2.

Danmark er ikke et af dem.

Tre danske byer – København, Aarhus og Viborg – var med i undersøgelsen, og luftforureningen var over WHOs retningslinjer i dem alle tre. Men der er håb for fremtiden.

»Vi har opnået gode reduktioner i luftforureningen i de sidste 20 år. Men nu har vi mere sikker viden om, hvor farlig luftforurening er,« siger Zorana Jovanovic Andersen, der er professor i folkesundhed ved Københavns Universitet, til TV 2.

Det hører da også med til historien, at de tre danske byer dumper, fordi WHOs retningslinjer for, hvornår luften er sund at indånde, blev strammet i september 2021.

Nu er grænsen for indholdet af såkaldt 'fine partikler' på fem mikrogram per kubikmeter. Tidligere var den på det dobbelte.

Der blev målt henholdsvis 8,7, 8,7 og 8,4 mikrogram fine partikler per kubikmeter i København, Viborg og Aarhus – og i alle de tre danske byer er luftkvaliteten bedre, end sidst IQ Air målte den i 2021.

Den by, hvor der blev målt værst luftforurening på verdensplan, var millionbyen Lahore i Pakistan med hele 97,4 mikrogram fine partikler per kubikmeter.

For at vi i Danmark skal nå under WHOs grænseværdi for, hvornår luften er sund at indånde, anbefaler Zorana Jovanovic Andersen blandt andet over for TV 2, at vi reducerer brugen af fossile brændstoffer som olie og benzin og brugen af brænde til at varme boligen op.

Kun i Australien, Estland, Finland, Grenada, Island og New Zealand var luftforureningen under WHOs mål i IQ Airs nye undersøgelse.

Ifølge WHO boede over 90 procent af verdens befolkning i 2019 i områder, hvor koncentrationen af fine partikler i luften var for høj til, at luften vurderes som sund at indånde.