Lyt til artiklen

Fem elever er blevet sendt hjem, og fire elever har fået advarsler.

Det sker efter Herlufsholm Kostskoles traditionsrige Fulgeskydning og det efterfølgende bal.

Det fremgår af et referat fra et møde, der fandt sted 2. september mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og ledelsen på Herlufsholm Kostskole, som TV 2 har fået aktindsigt i.

Heri fremgår det, at man efter et »par hændelser med uacceptabel elevadfærd,« har valgt at straffe i alt ni elever.

»Advarslerne og tænkepauserne er uddelt som direkte konsekvens af den nultolerancepolitik over for dårlig opførsel, som vi har indført,« oplyser rektor på Herlufsholm Kostskole Gitte Nørgaard i et skriftligt svar til TV 2.

Samtidig lyder det, at de hjemsendte elever nu skal bruge tiden på at »overveje, om det skal være på Herlufsholm, de skal fortsætte deres skolegang.«

Rektoren vil ikke gå i nærmere detaljer om, hvad de ni elever har gjort, siden de skal straffes. Men der var angiveligt nogen, der var blevet »for berusede,« eller som »ikke fulgte skolens regler eller lærernes anvisninger.«

Skolen har i løbet af 2022 været under massivt pres efter, at en TV 2 dokumentar kunne afdække flere krænkelsessager.

Kort tid efter måtte bestyrelsen fyre den daværende rektor, Mikkel Kjellberg.

Og ikke lang tid efter trak hele bestyrelsen sig.

Til sidst følte Kronprinsparret sig nødt til at trække deres børn fra Herlufsholm.