Den danske indsats for natur og drikkevand møder hård kritik i ny rapport.

I rapporten, som er udgivet af OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling - vurderes den danske miljøpolitik fra 2005 og frem.

En af hovedkonklusionerne i rapporten lyder, at den danske natur er under alvorligt pres og fortsætter tilbagegang fra et i forvejen kritisk niveau.

Rapporten slår desuden fast, at der ikke har været tilstrækkelige initiativer til at begrænse mængden af sprøjtegift, som ender i grundvandet.

Kritikken bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening, som understreger vigtigheden af, at indsatsen for dansk natur kommer i gang hurtigst muligt.

»Vi står på kanten en naturkatastrofe,« siger foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Den gode nyhed er, at vi ved, hvad der skal til for at stoppe naturens tilbagegang i Danmark. Naturen skal have plads, og vi har brug for mere vild natur. Men der skal handles nu, hvis udviklingen skal vendes.«

I rapporten understreges det, at Danmarks største naturudfordring er mangel på sammenhængende beskyttede naturområder.

Rent faktisk er vi europæiske bundskrabere, fordi kun otte procent af landarealet er udlagt til natur. Dette er ti procentpoint under EU-gennemsnittet.

Ifølge Maria Reumert Gjerding understreger rapporten tydeligt, at Danmarks natur har været forsømt i årtier, og at vi har problemer med at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af vores drikkevand.

Hun opfordrer derfor politikerne til at bruge finansloven til at sikre naturen mere plads samt øge beskyttelsen af drikkevandet.

Det er tredje gang, at OECD evaluerer Danmarks miljøpolitik.

Første gang var tilbage i 1999, hvor der også blev peget på manglende mål og strategier for biodiversiteten.