Den nye Cityring M3 i Københavns Metro kommer til at lukke helt og aldeles ned i to uger i januar måned.

Det fremgår af en orientering til Folketinget, som Metroselskabet har sendt.

Den totale lukning kommer til at finde sted i uge 3 og 4 i det nye år.

Metroselskabet forklarer lukningen med, at der skal testes nye styresystemer i forbindelse med den nye linje til Nordhavn M4, som åbner i 2020.

I orietnteringen fremgår det, at man fra Metroselskabets side har overvejet midlertidige lukninger om natten, men er kommet frem til, at at en fuld nedlukning er vejen frem.

'Selskabet har således overvejet flere variationer af en løsning med aften- og natlukning i 8 timer, men er nået frem til, at en løsning med en fuld lukning i 2 uger samlet set vil give de mindste gener for passagererne.'

'Denne lukning er planlagt at finde sted i januar 2020 - uge 3 og 4,' står der blandt andet i orienteringen.

Her slås det videre fast, at man har valgt den komplette lukning i to uger, da man vil undgå usikkerhed hos kunderne.

Alternativet, hvor man kun lukkede ned om natten, ville ifølge Metroselskabet nemlig kunne betyde stor usikkerhed om, hvorvidt metroen faktisk kunne køre i perioden, der ville vare seks uger.

Og derfor har man valgt den mindst usikre løsning, lyder det.

'Den valgte løsning fjerner dog risikoen for usikkerhed hos de pendlere, der i morgenmyldretiden på M3 kunne stå i daglige situationer med risiko for driftsforstyrrelser på vej til arbejde og studie m.v. i en periode på 6 uger.'

'Hertil kommer, at det vil være muligt at sikre passagererne et rimeligt alternativ med metrobusser, der dækker hovedparten af stationerne på M3. På de mest belastede strækninger indsættes busser med en frekvens på 3-4 minutter i myldretiden, i den periode, lukningen varer,' lyder det.