Søndag kunne B.T. fortælle, hvordan den nye højreradikale ungdomsbevægelse Generation Identitær italesætter en potentiel, fremtidig konflikt, hvor nogle taler om en decideret borgerkrig. Ligesom deres manifest hedder 'krigserklæringen'.

Tidligere chef for PET Jakob Scharf har fulgt bevægelsen tæt, og han vurderer, at der kan være grund til en vis bekymring.

»De seneste år er der sket en udvikling inden for de højreekstreme miljøer, hvor Generation Identitær indtager en særlig rolle. Og netop derfor er der kommet et stigende fokus på netop den her bevægelse,« siger Jakob Scharf.

Ifølge ham er det særlige ved Generation Identitær, at de har et greb i de unge. Og især en ny gruppe af unge, man ikke tidligere har set i de højreekstremistiske miljøer.

Generation Identitær i Danmark
Generation Identitær i Danmark Foto: Generation Identitær
Vis mere

»Det er mange veluddannede unge, der bevæger sig i universitetsmiljøer, som bliver tiltrukket af Generation Identitær. Unge, som man på mange måder ville beskrive som velfungerende,« fortæller den tidligere PET-chef.

Og det gør det især sværere end hidtil for efterretningstjenesten at forebygge og efterforske, hvilke personer der kunne udgøre en potentiel fare, siger han.

Førhen har man særligt været vant til at kigge i retning af ressourcesvage, unge mænd fra socialt belastede boligområder.

Men man kan ikke længere bruge de samme midler til den forebyggende indsats, siger Jakob Scharf:

Portræt af tidligere PET-chef Jakob Scharf, som har anket sin dom for brud på tavshedspligen i bogen Syv år for PET. Indtil videre er han eneste tidligere vestlige efterretningschef, der idømt fængsel.
Portræt af tidligere PET-chef Jakob Scharf, som har anket sin dom for brud på tavshedspligen i bogen Syv år for PET. Indtil videre er han eneste tidligere vestlige efterretningschef, der idømt fængsel. Foto: Asger Ladefoged
Vis mere

»Jeg tror, det her er relativt nyt for mange. Og jeg tror ikke, der er et tilstrækkeligt fokus på, at der er en bevægelse i de højreekstremistiske miljøer i øjeblikket, som kræver, vi tænker nyt og anderledes.«

Generation Identitær har eksisteret i Danmark siden 2017, men den rækker langt ud over de danske grænser.

Det er en europæisk højrefløjsbevægelse, der udspringer fra Frankrig, hvor den opstod for syv år tilbage, og siden har den bredt sig med hastige skridt til flere europæiske lande, blandt andet Tyskland, Storbritannien, Italien og Østrig.

Selvom bevægelsen ikke har eksisteret så længe i Danmark og derfor er ikke af nævneværdig størrelse endnu, betyder det langtfra, at den bør negligeres.

Den franske afdeling 'Generation Identitaire' under en demonstration imod indvandrere.
Den franske afdeling 'Generation Identitaire' under en demonstration imod indvandrere. Foto: MATTHIEU ALEXANDRE
Vis mere

Tværtimod, mener Jakob Scharf:

»Vurderingen er, at de næppe er mange flere end 50 aktivister i landet, men man skal passe på med at kigge for isoleret på Danmark. Man er nødt til at kigge på det i et større europæisk perspektiv, for der foregår et tæt samarbejde på tværs af grænserne.«

Hvis man kigger til udlandet, for eksempel til Frankrig, så er der personer med tilknytning til Generation Identitær, som utvivlsomt er voldsparate og også har været involveret i voldshandlinger, fortæller Jakob Scharf:

»Overfald på flygtninge og indvandrere, angreb på asylcentre og andet har man jo set ikke kun i Frankrig, men i en række europæiske lande. Og det er den største bekymring: nemlig den måde, man i Generation Identitær får italesat kampen mod islamisme, for den er med til at legitimere det sådan, at der er nogle, som føler, de kan gå mere drastisk til værks for at realisere de her ting.«

Tidligere PET-chef Jakob Scharf
Tidligere PET-chef Jakob Scharf Foto: Asger Ladefoged
Vis mere

Den største bekymring er ifølge Jakob Scharf altså den inspirationskilde, Generation Identitær kan være for folk, der kan dele synspunkterne, og som kan have en helt anden villighed til at bruge vold, end man måske har i kernen af miljøet.

Et eksempel på det er gerningsmanden bag angrebet på moskeen i Christchurch, New Zealand, der forinden sin terrorhandling donerede penge til den østrigske afdeling af Generation Identitær.

Med det mener Jakob Scharf, at man kan udlede, at han har fundet inspiration i deres synspunkter og image.

»Man er nødt til at være opmærksom på den udvikling i forhold til, hvilke personer der bliver tiltrukket og lader sig inspirere af de her miljøer. Det kræver, at både efterretningstjenester i Danmark og andre europæiske lande følger det her tæt,« siger han.