Rigtig mange danskere betaler for meget for at få hentet deres affald af kommunen.

Det konkluderer en ny analyse fra den liberale tænketank Cepos.

Nederst i artiklen kan du se, om du er en af dem. Et kort over alle kommunerne viser, hvor meget du ifølge analysen potentielt kunne spare, hvis din kommune strammede sig an.

I nogle kommuner bør regningen for afhentning af affald kunne sættes ned med op mod 2.800 kroner om året pr. husstand.

»Det er da et stort beløb, synes jeg,« siger Cepos' økonom bag analysen, Line Andersen.

»Der er selvfølgelig en vis usikkerhed omkring, præcis hvor meget billigere kommunerne hver især kan gøre det, men analysen er en indikation af, at der i nogle kommuner er virkelig stort potentiale for besparelser.«

Cepos har i analysen sammenlignet kommunerne med hinanden og taget højde for forskelle i, hvor tæt folk bor i kommunerne.

Ifølge analysen bør danskerne samlet set kunne spare 2,4 milliarder kroner på afhentning af affald, hvis alle kommunerne gjorde det lige så billigt som de mest effektive sammenlignelige kommune. 

Det svarer til en årlig gennemsnitlig besparelse på 900 kroner pr. husstand.

Økonom Line Andersen peger på især manglende konkurrence som årsagen til problemet med uforløste potentialer for besparelser:

»Kommunerne har ikke incitament til at reducere deres omkostninger,« siger hun.

Line Andersen, økonom i Cepos.
Line Andersen, økonom i Cepos. Foto: Jakob Melgaard
Vis mere

For det første har danskerne pligt til at bruge kommunernes affaldsordninger og kan altså ikke bare vælge en anden privat udbyder, hvis de er utilfredse. 

For det andet har kommunerne lov til at dække udgifterne til affaldshåndtering fuldt ud med gebyrer til borgerne.

For det tredje sender langt fra alle kommuner opgaven med at tømme skraldespande i udbud for at finde en billigere løsning.

Endeligt er der ikke nogen krav til faste årlige effektiviseringer af affaldsindsamlingen, ligesom der er til for eksempel vandværkerne.

»Det er lidt specielt,« siger Line Andersen fra Cepos.

Tidligere har rådgivningsvirksomheden Deloitte konkluderet, at potentialet for besparelser var noget mindre: Kun 80-220 kroner om året pr. husstand. Altså langt fra de i gennemsnit 900 kroner om året, som Cepos påstår.

Cepos mener, at Deloitte var for konservative i sammenligningen mellem kommunerne.

»Deloitte har kun sammenlignet meget små grupper af kommuner, og det betyder, at kommunerne bliver sammenlignet med færre gode kommuner,« siger økonom Line Andersen.

B.T. har skrevet til en række af kommunerne, der ifølge Cepos kan sænke prisen på afhentning af affald mest. En af dem er Hillerød Kommune, hvor hver husstand ifølge analysen kan slippe med en årlig regning, der er 2.650 kroner mindre end nu.

»Nå, det er helt urealistisk,« lyder det fra formanden for Hillerød Forsyning, Tue Tortzen, der også er byrådsmedlem fra Enhedslisten.

Han mener ikke engang, at det bør undersøges, om affaldet kan hentes billigere:

»For jeg tror ikke, der kan spares noget,« siger han og fortsætter:

»Vores folk skal altså behandles ordentligt. Der har i renovationsbranchen været meget med, at man konkurrerede på elendige arbejdsforhold, og det bliver ikke, mens jeg er formand for Hillerød Forsyning i hvert fald.«

Hvorfor ikke sende opgaven i udbud for at se, om det kan gøres billigere, som Cepos blandt andet foreslår?

»Cepos er et eller andet højreorienteret institut, der går entreprenørernes ærinde,« lyder svaret 

»Vi har vores egne skraldemænd,« siger Tue Tortzen.

Han forklarer, at kommunen tidligere har haft udfordringer med, at private vognmænd pludselig sendte uforudsete ekstraregninger, hvis opgaverne med afhentning af affald ændrede sig lidt i forhold til kontrakten:

»Hver gang der bliver noget ekstraarbejde, skal man diskutere det. Det var en af årsagerne til, at vi gik bort fra at bruge vognmænd. Vi har en helt anden fleksibilitet med vores egne skraldemænd,« siger han.

Line Andersen fra Cepos afviser kritikken fra Tue Tortzen:

»Analysen, vi har lavet, er udarbejdet efter standard benchmarkingmetoder,« siger hun.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er enig i, at der bør være penge at spare. Og ministeriet fortæller til B.T., at Forsyningstilsynet vil holde øje med kommunernes affaldsgebyrer i fremtiden. 

Derudover vil der blive indført et »prisloft« som en del af 'Klimaplanen 2022'. Prisloftet vil dog langtfra reducere affaldsgebyrerne så meget, som Cepos' analyse konkluderer, at der er plads til.

»Det forventes, at et prisloft på affaldsgebyrerne vil kunne sikre, at der indhentes effektiviseringspotentialer på minimum 80 kroner i 2021-priser i gennemsnit på tværs af kommunerne,« skriver ministeriet.

Tryk på din kommune på landkortet og se, hvor meget du ifølge analysen kunne spare på afhentning af affald, hvis kommunen strammede sig an:

(Seks kommuner mangler i analyse, fordi de er sværere at sammenligne med andre. Der er tale om de fire ø-kommuner uden broer Ærø, Samsø, Fanø og Læsø, og derudover Ringkøbing-Skjern og Tårnby, der er taget ud af analysen, fordi de opkræver moms på en del af det samlede affaldsgebyr.)