Det er de færreste steder, hvor rotter er velkomne gæster. Det gælder også i Aalborg Kommune.

Og nu vil kommunen til at tackle rotteudfordringen på en ny måde.

I stedet for at lægge rottegift ud, så skal rotterne i fremtiden aflives ved at få knækket nakken.

»Med rottegift er der risiko for sekundære forgiftninger, hvis der er andre dyr, der spiser de døde rotter. Derudover kan rotterne også blive resistente ved et vedvarende forbrug af gift,« forklarer Kirsten Dyhr Jensen, der er biolog i Aalborg Kommunes miljøforvaltning.

Til formålet vil kommunen sætte klapfælder ud. Fælder som minder om en klassisk musefælde – bare større.

Gør det ikke mere ondt på dyret?

»Det kan man jo diskutere. Hvis den rammer rent, så knækker rotten nakken og dør med det samme. Men nogle gange rammer den måske kinden eller halen og det kan være ret smertefuldt,« forklarer biologen, men understreger at rottegiften også er smertefuld for rotterne.

»Giften giver indre forblødninger, og det er heller ikke rart. Så det er et spørgsmål om pest eller kolera.«

Overgangen til klapfælder i stedet for gift skal endeligt vedtages på et udvalgsmøde onsdag, men det forventes at det bliver vedtaget.

Derfor vil rottebekæmpelsen nu komme ud til rotteplagede borgere med klapfælder i stedet for gift, ligesom der i parker og andre udendørs arealer bliver sat klapfælder op.

Skal man som borger nu til at passe på, man ikke får et rap over tæerne, når man færdes i parker og lignende?

»Nej, for de står i metalkasser, så fugle og børn ikke kan komme i dem,« forsikrer Kirsten Dyhr Jensen.

Når forslaget er endeligt vedtaget, er det planen, at klapfælderne skal tages i brug med det samme. Rottegift udgår dog ikke helt af rottebekæmpelsen. I tilfælde af, at der er mange rotter i et bestemt område, vil der stadig blive brugt gift.