Inden for få dage kan tyskerne gå ned i supermarkedet og købe en hjemmetest, som kan afsløre, om de lige i øjeblikket har corona.

Men hvor langt er vi egentlig i Danmark fra, at vi i stedet for at møde op på det lokale testcenter lige kan teste os selv derhjemme, før vi tager i skole eller på arbejde?

Det er langt hen ad vejen et politisk spørgsmål, lyder det fra Uffe Vest Schneider, afdelingslæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital.

Han har lige nu til opgave at afprøve i alt 30 forskellige test, som han inden 31. marts skal aflevere data på til Region Midtjylland, der står for indkøb af test til hele landet.

Hver test bliver afprøvet på 400 personer, hvoraf halvdelen skal være positive med corona. De kører simpelthen ud til hver person og afprøver testen. Og derudfra kan man så aflevere data på, hvor sikre hver test er.

»Af de 30 test, jeg lige nu har på min liste, er to registreret som hjemmetest,« siger Uffe Vest Schneider.

Der er tale om to test, som er såkaldte ydrenæse test – altså test, der ikke skal helt ind bagest i næsen, men kun cirka en tommelfingerbredde op i næsen.

Den type test har han yderligere 12 af på sin liste. Lige nu er de dog ikke registreret til hjemmetest og derfor ikke pakket enkeltvis.

»Men der er mulighed for, at de 12 test også kan blive hjemmetest, da de fungerer efter samme princip,« siger han.

På listen har han også to spyttest, som de skal afprøve. Ligesom der er to test, hvor man tester på udåndingsluften.

Uffe Vest Schneider vurderer, at også spyttesten har et potentiale for at kunne blive en test, man selv kan klare derhjemme. Hvorimod udåndingstesten kræver noget særligt udstyr.

Men det er som sagt ikke hans opgave at afgøre, hvilke test der skal tages i brug i Danmark. Han leverer bare data til dem, der skal vurdere og indkøbe testene.

»Hvor sikker en test skal være, før man tager den i brug, er jo en samfundsmæssig og politisk beslutning,« siger han.

Man kan forestille sig et scenarie, hvor en ydrenæsetest måske er ti procent mindre sikker end en svælgtest.

»Men de ti procent skal så holdes op imod, at folk måske er mere tilbøjelige til at blive testet, hvis de selv kan gøre det hjemme og ikke skal hen på et testcenter,« siger Uffe Vest Schneider.

I første omgang vil hans data på de foreløbigt 30 test blive sendt til Region Midtjylland, der skal tage stilling til, hvad staten vil satse på af testmuligheder.

Sidenhen vil de data også blive offentligt tilgængelige, så private indkøbere for eksempel til supermarkeder kan købe tests hjem. Det kræver dog en CE-godkendelse fra myndighederne, før vi når så langt.

»Men der vil det da være naturligt, at indkøberne til for eksempel supermarkederne også kigger på de data, vi fremlægger, så man vælger de sikreste test,« siger han.

Uffe Vest Schneider forventer, at de data vil kunne være offentligt tilgængelig ved udgangen af april.

»Men jeg tør ikke lægge mig helt fast på, hvornår vi har data klar,« siger han.

Prismæssigt koster en test cirka 30-40 kroner, når man som staten køber dem i store sendinger.

»Men det, vi hører fra Tyskland, er, at hjemmetesten kommer til at koste omkring 100 kroner, hvis man køber den i et supermarked,« siger Uffe Vest Schneider.

Det skyldes, at testen koster mere, når den skal pakkes enkeltvis, ligesom der er nogle mellemmænd, som også skal have en fortjeneste.