Tørken er nu så alvorlig, at der ikke er vand nok til ukritisk at vande den knastørre græsplæne hver dag.

Overskrider man reglerne, så koster det en afgift på 400 kroner – pr. gang.

Så kontant er meldingen ifølge sn.dk fra Solrød Vandværk til kommunens borgere.

I en sms har det sjællandske vandværks kunder fået at vide, at der nu er bestemte tidspunkter og regler for, hvornår man må vande i haven.

Lige husnumre må vande haven på lige datoer om aftenen i tidsrummet mellem klokken 20 og 22. Og ulige husnumre i samme tidsrum på ulige datoer.

Og såkaldte havespredere er slet ikke tilladt.

»Vi gør det ikke for at genere borgeren, eller fordi vi gerne vil rende og spille Palle betjent. Vi gør det for at sikre, at der er vand nok til alle,« fortæller Hans Odder, driftschef hos Solrød Vandværk, til sn.dk.

Samtidig kommer han med en opsang.

»Det er ikke i orden, at man bruger rent drikkevand til at hælde ud på græsplænen, fordi den er blevet lidt gul. Den skal nok blive grøn igen, når der kommer regn,« påpeger han.

Ifølge driftschefen på vandværket nord for Køge var situationen i sidste weekend så kritisk hen mod aften, at vandværkets tanke kun var 20 minutter fra at løbe helt tør, hvis vandforbruget var fortsat i samme takt.

På grund af det store vandforbrug i tørken risikerer det også at gå ud over kvaliteten af drikkevandet i hanerne.

Normalt strømmer vandet nemlig til kilderne, hvor det bliver hentet fra. Men i øjeblikket bliver vandet nærmere suget til, hvilket stresser kilderne og giver en dårligere vandkvalitet.

Den nuværende tørkeperiode i Danmark er den længste periode uden regn i 20 år. Ifølge DMI er der ikke faldet en enkelt dråbe siden 23. maj.