Tirsdag stod det klart, at klagerne over byggeriet på Amager Fælled er afvist af henholdsvis Miljø- og Fødevarenævnet og Planklagenævnet.

»Jeg blev skuffet og lidt ked af det,« siger formand for borgergruppen Amager Fælleds Venner Steffen Rasmussen, der sammen med Danmarks Naturfredningsforening havde indsendt klager til de to nævn.

Men efter lang tids kamp mod boligbyggeri på Amager Fælled, der indtil nu har været sat på pause, er der tirsdag sat punktum i sagen.

»Det er et meget stort arbejde at gå ind i det her som civile, og nu føler vi bare, at vi bliver kørt over,« siger han.

Miljø- og Fødevarenævnet stadfæster den tilladelse til byudvikling, som Københavns Kommune har givet. Samtidig afviser Planklagenævnet blandt andet en klage om lokalplanen.

'Det betyder, at planerne og miljørapporten fortsat gælder,' lyder konklusionen fra Planklagenævnet.

Den administrerende direktør for bygherren Fælledby, Erling Thygesen, udtaler i en pressemeddelelse, at de er »glade og lettede over at få bekræftet«, at de »har arbejdet inden for gældende rammer«.

Men for Amager Fælleds Venner er det ikke sikkert, at man er færdig med at kæmpe.

»Det er efter vores vurdering uacceptabelt, at planerne trods de konstaterede fejl bliver erklæret for gyldige. Det betyder, at en myndighed kan lappe på fejl efter vedtagelsen af en plan, og at der dermed kan tages chancer på naturens vegne. Fejlene bliver kun opdaget, hvis der er borgere, som klager,« siger Steffen Rasmussen, formand i Amager Fælleds Venner.

Amager Fælleds Venner understreger i en pressemeddelelse, at der ikke var tale om enstemmige afgørelser fra de to nævn.

»Tre medlemmer af Planklagenævnet mener, at lokalplanen og miljøvurderingen for byggeprojektet er så mangelfulde, at de burde ophæves. I Miljø- og Fødevareklagenævnet er der et enkelt medlem, som ikke støtter afvisningen af klagerne,« skriver borgergruppen.

'Vi har ikke tænkt os at give op. Der er mulighed for, at vi kan tage nævnenes afgørelse i byretten, ligesom vi kan gå til EU med vores klage over det, vi ser som en overtrædelse af EUs habitatsdirektiv. Vi er godt klar over, at byggeriet kan gå i gang i mellemtiden, men det er afgørende for os at få slået fast, at økonomiske interesser ikke må sættes over beskyttelsen af vores natur,' siger Steffen Rasmussen.

Hvornår byggeriet kan begynde igen, ved bygherren endnu ikke.

Andre læser også