I flere år har naboerne fået ødelagt deres nattesøvn af høj musik og larmende gæster midt om natten på Hotel Sixtus i Middelfart.

Nu har Middelfart Kommune forsøgt at finde en løsning, men naboerne er langtfra tilfredse og truer med en retssag.

»De mange fester på hotellet ødelægger naboernes nattesøvn det meste af sommeren. Det er dybt frustrerende, at kommunen ikke tvinger hotellet til at følge Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser,« siger næstformanden for Teglgårds Venner, Helge Gøttsche, til Fyens.dk.

Hotel Sixtus har faktisk fået et støjpåbud af kommunen. Men det får ikke naboerne til at begrave stridsøksen. Tværtimod.

Kommunen har pålagt hotellet at opføre to i alt 20 meter lange støjskærme mod naboernes matrikler og lave en ny græsarmering på parkeringspladsen. Det vil koste hotellet knap tre millioner kroner.

Men det vil kun reducere støjniveauet fra de nuværende 52 til 45 decibel. Og det er mere end fire gange så meget som den vejledende støjgrænse for en virksomhed beliggende i et boligområde, som er 35 decibel.

Det skyldes, at decibel opgøres eksponentielt. En stigning på tre decibel svarer til en fordobling af lydniveauet, skriver Arbejdsmiljøweb.dk.

Ifølge Helge Gøttsche er der kun to mulige løsninger.

Enten dropper hotellet nattefesterne. Ellers skal der opføres en omkring syv meter høj mur, som ifølge støjundersøgelser vil bringe støjniveauet under grænsen på 35 decibel.

Sker det ikke, truer Gøttsche og Teglgårds Venner med at gå rettens vej.

Men Middelfart Kommune har ikke i sinde at bøje sig for naboernes krav, selvom teamleder i natur- og miljøafdelingen Anne G. Pedersen forstår deres frustrationer og erkender, at støjpåbuddet ikke bringer den fremtidige støj ned under den vejledende grænse.

For alternativet med støjmuren har ingen gang på jord, påpeger hun over for Fyens.dk.

»Det er urealistisk, at Sixtus vil kunne drive hotel bag en mur på fem-syv meter. En sådan mur vil heller aldrig, aldrig blive lokalplangodkendt. Vi har foretaget en afvejning mellem økonomi og effekt af støjdæmpningen, som det er praksis i sådanne sager, at nå ned på de vejledende støjgrænser vil påføre hotellet en udgift på 6,8 millioner kroner,« siger Anne G. Pedersen.

Hun vil ikke kommentere naboernes forslag om at forbyde nattefester på hotellet, og henviser til, at bevillingen er givet af kommunens bevillingsnævn.

Dog nævner Anne G. Pedersen, at støjen fra nattefesterne primært påvirker de tre nærmeste naboer til hotellet.

Det er især fra maj til september, at naboerne føler sig voldsomt generet af nattefesterne på hotellet.