Uenighed om hvorvidt muslimsk mobilisering af vælgere til fordel for få partier er god eller dårlig for demokratiet.

Mobiliseringen af muslimske vælgere, der førte til massiv fremgang for Radikale Venstre i udsatte boligområder, vækker ikke udelt begejstring.

»Det bekymrer mig, for det vidner om, at der ikke er en adskillelse af de forskellige magter, men en sammenknytning, der ikke sker på politiske præmisser, men islams præmisser. Det kan gå ud over den helt grundlæggende ensartethed, vi har i det danske samfund,« siger Søren Hviid Pedersen, debattør og højskolelærer med en ph.d i politisk teori, til Jyllands-Posten.

Som Jyllands-Posten fortalte fredag, er der i bydele, som er på regeringens ghettoliste, sket en organiseret mobilisering af områdets beboere.

I Gellerup i det vestlige Aarhus blev der nedsat en valggruppe, der i samarbejde med en moské og forskellige foreninger anbefalede folk at stemme på De Radikale og Enhedslisten.

Det begejstrer heller ikke debattør og sognepræst Sørine Gotfredsen.

»Når man begynder på den her mobilisering og ligefrem står med de autoriteter i spidsen og anbefaler et bestemt parti, så er paralleltilstanden gået fra at være indadvendt og lukket i fuldstændig døvhed over for samfundet til at ville gå ind og præge samfundet. Paralleltilstanden træder et skridt længere ind i kampen om, hvad Danmark er,« siger hun til Jyllands-Posten.

I Gellerup gik De Radikale fra en stemmeandel på 5,1 pct. i 2015 til 34,2 pct. i 2019. Samme tendens så man i Vollsmose, Tingbjerg og på Nørrebro, hvor også Enhedslisten står stærkt.

Religionssociolog Brian Arly Jacobsen, Københavns Universitet, mener dog ikke, at man skal tillægge imamerne alt for stor en betydning – eller at der er noget galt i, at muslimerne f.eks. organiserer sig i særlige Facebook-valggrupper.

»I et demokrati er det et legalt argument, som de har anvendt, og i det perspektiv synes jeg ikke, at det er et problem, at de har mobiliseret på baggrund af nogle bestemte interesser. Det er der også andre samfundsgrupper, der gør,« siger han til Jyllands-Posten.

De Radikales rådmand i Aarhus Rabih Azad-Ahmad, ser heller ikke noget problem.

Han glæder sig tværtimod over, at flere beboere i f.eks. Gellerup har taget demokratiet til sig.