Der har været rod i regnskaberne hos PlanBørnefonden.

Helt konkret kan der ikke redegøres ordentligt for brugen af omkring 3,5 millioner kroner i det afrikanske land Mali.

Men selvom der er tale om mulig svindel, så vil PlanBørnefonden ikke politianmelde sagerne, lyder det i en afrapportering til Udenrigsministeriet:

»En uafhængig advokat har vurderet, at sagerne ikke skal anmeldes til politiet af hensyn til tidligere ansattes sikkerhed og modtagere af projekternes aktiviteter,« står der.

PlanBørnefonden er en non-profit organisation, der arbejder for at forbedre livene for børn og unge i udsatte områder af verden. Et af stederne er det ekstremt konfliktprægede land Mali, som Danmark støtter med millioner af kroner gennem PlanBørnefondens arbejde.

Nu mangler der bilag og dokumentation for en række udgifter og »tvivlsomme omkostninger« i fem forskellige projekter. 

»I og med at vi ikke har tilstrækkelig dokumentation for de rapporterede beløb, kan vi ikke udelukke, at der i et eller andet omfang er tale om svig,« skriver PlanBørnefondens kommunikationschef, Signe Holme, i en mail til B.T.

PlanBørnefonden skriver selv, at organisationen »har nultolerance over for alle former for svig og tager alle overtrædelser af vores politikker og procedurer ekstremt alvorligt«.

Alligevel vil PlanBørnefonden ikke politianmelde den mulige svindel. 

Kommunikationschef Signe Holme uddyber i en mail, at beslutningen bygger på rådgivning i Mali:

»På grund af sagens karakter – at der ikke er påvist decideret tyveri eller bestikkelse, men derimod mangel på dokumentation og manglende overholdelse af regnskabsregler – har man efter uafhængig juridisk rådgivning i Mali besluttet ikke at tage sagen videre til domstolene.«

»At arbejde i komplekse lande som Mali, der har oplevet mange års konflikt og ustabilitet, indebærer risici for alle organisationer, der arbejder der,« skriver kommunikationschefen.

Hvordan kan det udgøre en risiko for tidligere medarbejdere at politianmelde sagerne?

»Det skal ses i sammenhæng med, at Mali lige nu befinder sig i en ekstremt skrøbelig situation med stor politisk ustabilitet og manglende sikkerhed.«

Kommunikationschefen tilføjer, at langt størstedelen af PlanBørnefonden »oprindeligt planlagte aktiviteter i Mali« fandt sted.

'Et dilemma'

Hvis man spørger ekspert i udviklingsbistand Lars Engberg-Pedersen, så er der tale om et »dilemma«. Han er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.

»Det er meget muligt, at det er en korrekt beslutning i lyset af den umådelig vanskelige situation i Mali og det ikke særligt velfungerende retsvæsen i landet. Jeg håber dog, at Plan International følger op på sagerne i samarbejdet med de pågældende organisationer.«

»Generelt er det et godt princip at forfølge de her ting. At hvis man ikke kan få godtgjort, hvad pengene er blevet brugt til, så går man også til retsvæsenet og får involveret det. Det er med til at presse på for, at det ikke bare skal være i orden at bruge pengene på forkerte formål,« siger Lars Engberg-Pedersen.

Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS.
Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS. Foto: Pressefoto, Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS.
Vis mere

PlanBørnefonden vil tilbagebetale de cirka 3,5 millioner kroner til det danske udenrigsministerium med penge fra moderorganisationen Plan International, der lever af forskellige former for donationer.

»Vi arbejder i nogle af verdens mest udsatte områder, og vi ved, at der kan forekomme svig eller mangel på dokumentation for afholdte udgifter. Det lægger vi aldrig skjul på, og vi offentliggør det altid på vores hjemmeside,« skriver kommunikationschef Signe Holme.

Selvom det er Plan Internationals bidragsydere og ikke de danske skatteydere, der lider et tab, så er der dog stadig et hensyn at tage til bekæmpelse af korruption, påpeger Lars Engberg-Pedersen:

»Det er også vigtigt at forfølge sådan nogle sager, så meget man kan, for at få statueret nogle eksempler og fremmet en tilgang, der hedder, at der ikke skal være korruption,« siger han. 

Ifølge PlanBørnefonden mangler der dokumentation for fire procent af Plan Internationals samlede udgifter i Mali mellem 2019 og 2021.

Plan International har som konsekvens heraf opsagt kontrakter med lokale partnere.