Da Morten Messerschmidt (DF) over weekenden læste B.T., spærrede han øjnene op.

Gennem en aktindsigt blev det afsløret, at rektorerne på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium flere år i træk har fået en bonus for at udføre deres arbejde.

»Jeg har indtryk af, at man er rimelig godt aflønnet som rektor, så hvis man vælger at betale en ekstra månedsløn, så skal der også være en ekstra indsats,« siger Morten Messerschmidt til B.T.

Den nuværende rektor, Uffe Savery, har så sent som i år scoret en ekstra månedsløn i form af 65.000 kroner. Det fik ekspert i løndannelse, professor emeritus fra Aalborg Universitet, Flemming Ibsen til at udtale kritik.

»Det er misbrug af skatteydernes penge, for det har intet med en fornuftig lønpolitik at gøre,« sagde han til B.T.

På baggrund af B.T.s artikel har Morten Messerschmidt valgt at spørge kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen ind til baggrunden for den ekstra bonus.

Ifølge en opfølgende aktindsigt i begrundelsen for engangsvederlaget har Uffe Savery fået sine bonusser for ‘fin målopfyldelse, gode faglige resultater samt stor personlig indsats’ og ‘gode resultater og en stor indsats i det forgangne år trods corona.’

»Jeg kan være bekymret for, om det er ren autopilot, at man giver den her bonus. Om det i virkeligheden er en måde at camouflere, hvad lønnen i virkeligheden er.«

»Hvis man skal arbejde med bonus i det offentlige, så skal det være i helt særlige omstændigheder. Det er i forvejen meget høje lønninger, vi taler om, Derfor skal man også kunne forklare, præcist hvad bonussen er givet for,« siger Morten Messerschmidt.

Uffe Saverys forgænger, Bertel Krarup, fik også bonus i 2018 og 2019 på henholdsvis 60.000 og 85.000 kroner.

Det er Kulturministeriet, der uddeler bonusserne, der altså er kommet fire år i træk. B.T. har forelagt ministeriet kritikken fra Flemming Ibsen.

Hertil svarer fra Kulturministeriet i en mail:

»Som en del af de statslige lønsystemer kan der blandt andet gives engangsvederlag. Kulturministeriets departement vurderer årligt cheferne fra de statslige kulturinstitutioners resultater.«

»Vurderingen bygger blandt andet på målopfyldelsen af faglige mål, der er opstillet i en rammeaftale, som er indgået med departementet. På baggrund af resultaterne fastsætter ministeriet et engangsvederlag (resultatlønnen).«

Uffe Savery har en årsløn på 829.393 kroner samt et pensionsbidrag på 17,1 procent. Men dertil kommer så en bonus i 2021 på 65.000 kroner. Året før lød bonussen på 30.000 kroner.