På mandag skulle den syriske flygtning og mor til seks børn Najah Mahmoud Al-Ali med bopæl i Bredebro ved Tønder være udvist af Danmark.

Hvilket ville have haft uoverskuelige konsekvenser for hele familien, som fra dag ét har arbejdet målrettet på at blive integreret i det danske samfund.

Men for familien og for den 38-årige mor, der som den eneste skulle udvises, er frygtens og frustrationens bitre tårer blevet forvandlet til glædestårer.

For på selve målstregen har FNs Børnekomité valgt at standse Udlændingestyrelsens afgørelse om udvisning med henvisning til børnenes tarv.

Børn i alderen 16 til tre år, hvoraf de fire ældste alle går i almindelig dansk skole. Og en mand, 44-årige Hassan, som på rekordtid har formået at vise sit værd og blive fastansat som pladesmed og mekaniker og arbejder på lige fod med sine kolleger hos VW i Tønder.

»Vi er så glade. Det er så godt for vores børn. Det handler om dem. Det vil være meget, meget svært, hvis vi skulle splittes ad som familie,« siger en lettet og taknemmelig Hassan Mohamad Al-Shahin.

B.T. var fredag formiddag på besøg i hjemmet i Bredebro blot en god times tid efter budskabet fra FNs Børnekomité blev modtaget.

Her var angst og sorg vendt til glæde, og det summede af liv og klang af glade børnestemmer i den rummelige ejendom.

»Der er så mange, som har bakket op om, at det er forkert, hvis min kone bliver sendt væk fra børnene. Vi er jo ikke i Danmark for at skulle modtage noget som helst. Vi vil bidrage til samfundet og gøre det godt her. Jeg vil bare arbejde og tjene mine egne penge. Vi ønsker ingen ydelser fra staten eller noget. Vi vil selv og kan bidrage og vil bare gerne have, at vores børn har en fremtid her,« siger Hassan.

Når hans kone Najah indtil nu har skullet udvises, skyldes det, at under flugten fra det sønderbombede Aleppo, hvor familiens hjem er blevet jævnet med jorden, blev Najah som den eneste tilbageholdt i Grækenland, fik taget fingeraftryk af politiet og fik i den forbindelse midlertidigt ophold.

Udlændingestyrelsen har derfor med henvisning til den såkaldte Dublin-forordning udvist hende tilbage til Grækenland.

Men i afgørelsen fra styrelsen er børnenes tarv ikke blevet taget i betragtning, og Dansk Flygtningehjælps klage på vegne af familien til FNs Børnekomité har nu fået opsættende virkning, så alle fortsat kan være samlet i Bredebro, mens Najahs ansøgning om varigt ophold nu skal behandles.

Før der kommer en endelig afgørelse, kan hun ikke begynde på sprogskole. Det er ikke unormalt, at behandlingstiden kan vare op til to år.

»Lige nu skal vi holde fest med vores familie og venner,« siger Najah Najah Mahmoud Al-Ali og smiler.

Noget hun ellers ikke har gjort gennem de seneste måneder, mens hun med stigende nervøsitet har talt ned til datoen for udvisning.

Den syriske familie på otte kom til Danmark for tre år siden. Første år var de på et  asylcenter i Nordjylland og siden da i Bredebro.

Nu krydser de fingre for, at de også i fremtiden kan kalde sig sønderjyder.