Nogle af de børn, som allermest brug for nødpasning og trygge rammer i denne tid, er efterladt i hjem og familier, som i forvejen er hårdt og presset. Selvom kommunernes dagtilbud er åbne for udsatte børn, så bliver de ikke benyttet.

Mødrehjælpen problematiserer, at de mest sårbare børn nu lever i isolation og på grund af coronakrisen bliver ramt dobbelt så hårdt.

»Jeg er ekstremt bekymret for en stor gruppe børn, der lige nu er hjemme i familier, der er presset ud over kanten af coronakrisen,« lyder det fra Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen i en pressemeddelelse.

»De har akut brug for dagtilbud, så de kan få et afbræk fra hverdagen i deres familier, hvor mor og far har det ekstra svært nu. De mange familier, vi taler med i Mødrehjælpen, er tæt på at tippe over kanten.«

Lige nu er kommunernes nødpasning åben for de udsatte børn, men ifølge organisationen benytter de mest sårbare ikke tilbuddet.

Det drejer sig om familier, hvor økonomien eksempelvis ikke hænger sammen. Hvor der ikke er råd til medicin, og der ikke er internet, hvilket betyder, at børnene ikke kan gå på Aula.

Et andet eksempel er en familie med en mor, som er psykisk ødelagt efter et voldeligt forhold. Hun har ikke overskud til at håndtere børnenes konflikter og reaktioner på den nye hverdag i hjemmet.

Kommunerne skal derfor aktivt opsøge, informere og hjælpe dem på vej, for at børnene kommer i dagtilbud. Det ansvar svigter mange kommuner, mener Mødrehjælpen.

»Jeg mener, at kommunerne skal gøre meget mere for at række ud og gøre de sårbare forældre opmærksomme på nødpasningsordningerne for børnene,« siger Ninna Thomsen.

Mens mange familier har udfordringer med at finde balance i den nye tilværelse, hvor børnene er hjemme fra skole og dagtilbud, der risikerer isolationen at blive direkte skadelig for de mest udsatte børns trivsel og udvikling.

Af den grund opfordrer Mødrehjælpen på det kraftigste Folketinget til at sætte børnene først, når Danmark forhåbentlig snart gradvist vil åbne op. Indtil da bør alle kommuner sikre, at de laver en ensartet opsporing og hjælp til de udsatte og pressede familier.

»Vi svigter børnene ved at efterlade dem i så sårbare og potentielt skadelige rammer,« siger Ninna Thomsen.