Lyt til artiklen

Biskoppen i Københavns stift, Peter Skov-Jakobsen, åbner nu op om omfattende krænkelser, der har fundet sted i folkekirken under kendispræsten Flemming Pless.

Det sker mandag i et nyhedsbrev til stiftets øvrige præster, som kommer, efter Zetland den seneste måned har beskrevet, hvordan Pless gennem årtier har indledt seksuelle forhold til kvindelige kirkegængere – kvinder, der i mange tilfælde opsøgte ham i livskriser.

»Uden at kommentere de konkrete sager reflekterer jeg over min egen rolle i processen, hvor jeg også indrømmer det almenmenneskelige, nemlig at fejle,« skriver biskoppen blandt andet i brevet til de københavnske præster.

Folkekirken i København indledte en undersøgelse af Flemming Pless, efter fem kvinder indgav en fælles klage om ham. Det blev starten på et længere forløb, der kulminerede i, at Pless nu har opsagt sin stilling i København.

Kender du noget til sagen, så tip journalisten på ofru@bt.dk.

Som det dog fremgår af Zetlands dækning, blev én af kvinderne i første omgang afvist, da hun klagede til biskoppen. Noget, han tilsyneladende fortryder i dag:

»Min fejl består i, at jeg fravalgte mødet med et menneske, der med al tydelighed rakte ud,« skriver han således i nyhedsbrevet mandag.

De seksuelle forhold, Pless indledte til en lang række kvinder, udviklede sig typisk under de såkaldte sjælesorgssamtaler, som finder sted mellem præst og en kirkegænger, der opsøger kirken i sorg.

Et »sensitivt rum«, kalder biskoppen det i sit nyhedsbrev.

»Det kan naturligvis ske, at en præst får følelser for et menneske i sjælesorg. Hele processen med Zetland-artiklerne har vist, at der kan være tvivl om, hvad man gør i sådan en situation. Her vil jeg gerne være meget klar: Der er ingen tvivl. Sjælesorgs-relationen ophører i det øjeblik, præsten udvikler følelser for den anden.«

B.T. har mandag forelagt biskoppens udmelding for en af de anonyme kvinder bag fællesklagen over Pless. Hun sidder ifølge eget udsagn tilbage med en følelse af ikke at være blevet taget alvorligt:

»Vi, der har klaget, har stadig ikke fået noget direkte svar fra hverken biskop eller kirkeministerium på, om de mener, at vi har været udsat for noget forkert. Det var Peter Skov-Jacobsen, vi klagede til i marts 2021, og han kunne afslutte sagen hurtigt, hvis han indkaldte os til et møde for at se os i øjnene og reagere på den konkrete klage,« siger hun til B.T.

Samtidig siger hun, at kirken ikke har tilbudt kvinderne hjælp, da de gik frem med de alvorlige anklager – hverken i form af en psykolog eller en bisidder, der kunne være med under møder med Kirkeministeriet, hvor Pless selv var til stede med egen advokat.

»Generelt har vi alle haft udgifter i forbindelse med sagen, som vi ikke har fået hjælp til at betale. For mig er det mærkeligt, at det ikke er sket.«

B.T. har i flere uger forsøgt at interviewe biskop Peter Skov-Jacobsen om sagen – blandt andet for at foreholde ham kritik fra de fem kvinder. Det er endnu ikke lykkedes.