Det var planen, at 200 kvinder hvert år skulle føde i Silkeborg Jordemoderhus.

Men et år efter åbningen er der endnu ikke kommet et barn til verden på den private klinik, skriver TV2 Østjylland.

For mens det siden 2013 har været gratis at vælge en privat fødeklinik i Region Sjælland, har Region Midtjylland ikke ønsket at indgå samme aftale med Silkeborg Jordemoderhus.

Klinikken har nu lavet en underskriftindsamling, hvor mere end 1.000 gravide kvinder har skrevet under på, at de ville ønske, de kunne føde et sted som Silkeborg Jordemoderhus.

En af dem er Natalija Mandac Heiberg, der under sin graviditet har været i forløb på den private klinik i Silkeborg.

Men da hun skulle føde, var hun ikke klar til selv at betale 15.000 for fødslen. Derfor måtte hun køre til Viborg.

I 2011 lukkede fødeafdelingen på hospitalet i Silkeborg nemlig, så silkeborgenserne nu skal køre til Viborg, Herning eller Horsens for at føde. Alle tre sygehuse ligger cirka 45 km fra Silkeborg.

Natalija Mandac Heiberg mener, at det skaber en ekstra usikkerhed, hvor man frygter at skulle føde på vejen.

»På Sjælland kan man godt få lov til at vælge og føde gratis, og i Silkeborg skal vi betale for at føde i vores egen by. Med den størrelse vi har, så forstår jeg ikke, at vi ikke kan få lov,« siger Natalija Mandac Heiberg, til TV2 Østjylland.

I oktober 2019 ansøgte Silkeborg Jordemoderhus om visitationsret til at stå for 20 fødsler per måned. Men i januar 2020 fik de afslag fra hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Henrik Gottlieb Hansen, formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland (S), siger til TV2 Østjylland, at en sådan aftale vil medføre væsentlig større udgifter - uden at der vil være besparelser andre steder.

Desuden er der ifølge formanden ekstra fødekapacitet på de fem fødeafdelinger, der er i regionen, så man mangler altså ikke fødesteder.

Og skulle det endelig komme på tale at godkende private udbud i Region Midtjylland, vil det kræve, at det blev sat i udbud, understreger han.

På Christiansborg mener Venstres Kristian Pihl Lorentzen dog, at pengene skal følge den fødende.

Derfor har han taget sagen op i Venstres folketingsgruppe, som nu arbejder på at få ændret loven.

Venstre ønsker, at det frie valg af fødested, der ifølge ham fungerer godt i Region Sjælland, udbredes til hele landet.