Mens hundredtusindvis af danskere rammes af stigende energipriser, er der også dem, der kan lune sig ved tanken om en lavere varmeregning i 2022.

Det gælder fjernvarmekunder fordelt ud over hele landet, herunder København. Her vil husejere i år typisk skulle slippe en plovmand mindre end i 2021.

Det er meldingen fra hovedstadens forsyningsselskab, HOFOR.

»Vi kan i år glæde vores 625.000 fjernvarmekunder med, at vi sænker prisen på fjernvarme i 2022 med tre procent,« siger direktør for økonomi og forretning, Jan Kauffmann.

Meldinger om lavere varmeregninger i 2022 er nået ud til husstande fra Helsingør i øst til Hvide Sande i vest. Se faktaboks.

Det står i skærende kontrast til de danskere, der varmer husstanden op med el.

Elpriserne er siden sommer mindst tredoblet og har i perioder været seksdoblet.

Michael Plambech har fortalt til B.T., at han er begyndt at tage ekstraarbejde, og at hans hustru har forkortet sin barsel for at kunne betale regningen. I december lød den på 13.197 kroner.

Helt anderledes heldigt stillet er hovedstadens indbyggere.

Opvarmning baseret på afbrænding af affald og biomasse er betydelig billigere end opvarmning med el eller naturgas, forklarer Jan Kauffman.

Han forklarer desuden, at den lavere varmeregning hænger sammen med en mere effektiv drift, efter at HOFOR har droppet damp i fjernvarmerørene til fordel for varmt vand. Det giver mindre varmetab.

»Den nye biomassefyrede blok på Amagerværket har en særdeles høj effektivitet,« siger direktøren som sin første begrundelse for et prisfald til kunderne.

»For det andet slår HOFORs flerstrengede forsyning igennem. HOFORs varmeproduktion er baseret på flere brændselstyper til at producere fjernvarmen med, herunder bæredygtig biomasse og affald.«

Ifølge HOFOR betaler en familie i en lejlighed på 80 kvadratmeter i 2022 ca. 7.000 kr. årligt i varmeudgifter. For en københavnerlejlighed på 60 kvadratmeter er den årlige varmeudgift på ca. 5.700 kr. For parcelhusfamilien udgør prisen i gennemsnit omkring 18.500 kr. årligt.