I de første ni måneder af 2023 måtte regionerne ifølge en ny analyse finde 147 millioner kroner ekstra i budgettet til at betale for diabeteslægemidlet Ozempic.

Millioner af skattekroner, der er gået til medicinkøbmænd, som i 2023 har kunnet sælge Ozempic dyrt i Danmark på grund af mangel på lægemidlet.

»Det er et kæmpe problem, og det er med til at give regionerne endnu større økonomiproblemer,”« siger professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Jes Søgaard.

Problemet udspringer af, at Novo Nordisk har haft problemer med at producere Ozempic nok til at kunne matche efterspørgslen.

Det betød, at patienterne fik recepter på Ozempic indkøbt af såkaldte parallelimportører - virksomheder, der lever af at handle med medicin.

Og fordi Novo Nordisk ikke kunne levere medicinen, så kunne parallelimportørerne tage høje priser for Ozempic, som de har købt i andre EU-lande.

Direktør for parallelimportørernes brancheforening FPM Helle Sandager skriver i en mail, at de højere priser afspejler, at parallelimportørerne har betalt en højere indkøbspris for Ozempic.

»Parallelimportører handler på det europæiske marked, og på grund af den globale mangelsituation står mange i kø for at købe produkterne. Det afspejler sig selvfølgelig i indkøbsprisen, hvor vores medlemsvirksomheder nu må indkøbe Ozempic i markedet til priser, som er langt højere end Novos listepris.«

B.T. har spurgt Helle Sandager, om den højere indkøbspris på Ozempic modsvarer den prissætning parallelimportørerne har haft.

Eller om parallelimportørerne har kunnet tjene mere på Ozempic i 2023 på grund af manglen på lægemidlet.

FPM er ikke vendt tilbage med svar.

Regningen for den dyre Ozempic er endt hos regionerne, der betaler for tilskudsberettiget medicin, og som derfor har skullet betale langt mere, end de plejer, for det samme lægemiddel.

Af Medicinpriser.dk fremgår det, at parallelimportørernes pris på Ozempic de første ti måneder af 2023 har ligget 44 procent højere end Novo Nordisk egen pris.

»Det er lidt brutalt, som det kører lige for tiden, fordi efterspørgslen er større end udbuddet,« siger Jes Søgaard.

En analyse lavet af Lægemiddelindustriforeningen, Lif, viser, at parallelimport af Ozempic kostede regionerne 147 millioner kroner ekstra de første ni måneder af 2023.

»Vi kan genfinde i tallene, der er sket noget, der ikke plejer at ske,« siger viceadministrerende direktør for Lif Henrik Vestergaard.

Samme analyse har regionerne, der også har registreret de stigende udgifter til parallelimport.

Region Nordjylland, der tidligere på ugen nedlagde 229 stillinger, hvoraf de 113 var sygeplejersker og sosu’er, skriver direkte i regionens kvartalsrapport, at parallelimporten af Ozempic har presset budgettet.

»Alene i august havde Region Nordjylland en merudgift på fem millioner kroner grundet restordre og tilskud til disse dyrere præparater,« fremgår det af rapporten.

Region Midtjylland nævner også parallelimportørernes højere priser i deres rapport over lægemiddelmonitorering.

»Den store efterspørgsel på Ozempic både nationalt og internationalt har dog ført til leveringsvanskeligheder fra Novo Nordisk, hvilket har resulteret i markante prisstigninger på parallelimporteret Ozempic,« står der.

Der findes ingen lovgivning om priser på medicin i Danmark, men Lægemiddelindustriforeningen har på vegne af sine medlemmer indgået en aftale med danske regioner og regeringen om, at de ikke sætter priserne op.

Parallelimportørerne er dog ikke en del af den aftale, og de kan derfor prissætte deres medicin, som de vil.

Direktør for deres brancheforening, FPM, Helle Sandager understreger, at der er en stærk indbyrdes konkurrence mellem parallelimportørerne i Danmark, som presser prisen ned, og at der havde været en kæmpe mangel på Ozempic i Danmark, hvis det ikke havde været for parallelimporten. 

Hun oplyser også, at parallelimportørerne i 2021 og 2022 dækkede stort set hele det danske marked for Ozempic med en pris, der var væsentligt lavere en Novos listepris og derved skabte store besparelser til regionerne

En praksis, som hidtil har kendetegnet parallelimport af medicin, der normalt tjener penge på at udbyde deres produkter billigere end den pris, producenterne tager i Danmark. 

Importørerne køber medicinen endnu billigere i andre EU-lande og udnytter dermed de frie markedskræfter til at tjene penge på salg af medicin. 

Dermed sparer de danske skatteyderne og regionerne penge på parallelimporten.

Men billedet ændrer sig, når der ikke er medicin nok, forklarer Jes Søgaard.

»Så opstår den her situation, men hvis man vil løse den ved at lave et prisloft, så kan det resultere i et forsyningsproblem.«

Region Midtjylland regner med, at problemerne med høje udgifter til parallelimport fortsætter ind i 2024, og at udgifterne vil stige endnu mere.

»Så længe der er leveringsproblemer fra Novo Nordisk, vil priserne på parallelimporteret Ozempic forventeligt forblive høje og eventuelt stige yderligere,« fremgår det af regionens rapport om lægemiddelmonitorering.