De seneste seks år har været et mareridt for de ansatte på Det Jyske Kunstakademi i Aarhus, der finansieres af Kulturministeriet og Aarhus Kommune.

Mobning, råb, skæld ud, bagtaleri og spontan vrede fra en leder på stedet, har hørt med til dagligdagen for de ansatte på akademiet, der har hjemme i Mejlgade i det centrale Aarhus.

Det viser en aktindsigt i et påbud fra Arbejdstilsynet, som B.T. har modtaget. Heri kan man blandt andet læse, at de ansatte fortæller:

»De ugentligt bliver råbt af, skældt ud eller udsat for spontan vrede eller vredesudbrud fra hvilket de ansatte oplever som nedværdigende og krænkende. Vredesudbruddene kommer til udtryk ved at fx smækker med døren eller ved verbale overfusninger.«

»De ansatte oplever at dagligt bagtaler eller taler nedværdigende om andre ansatte bag deres ryg. De ansatte oplever dette som krænkende.«

Ifølge de ansatte, der er blevet interviewet af Arbejdstilsynet, har de voldsomme forhold, stået på i de sidste seks år.

I aktindsigten kan man læse, at flere ansatte var tæt på at bryde i gråd under en gruppesamtale under tilsynets besøg på akademiet.

Tilsynet har også interviewet den pågældende leder, der er anonymiseret. Vedkommende erkender en række af de forhold, de ansatte beskriver.

Der bliver dog også skudt tilbage på medarbejderne, når de beskriver, at lederen kan finde på skælde dem ud og fratage dem opgaver, hvis de ikke bliver løst hurtigt nok.

Oplevelser, som bliver beskrevet som krænkende og usaglige af de ansatte.

»Jeg oplever tilbagevendende, at visse ansatte ikke magter deres opgaver, eller bliver ved med at sende opgaver videre til andre i stedet for at løse dem selv,« fortælleren lederen til Arbejdstilsynets medarbejdere.

Men tilsynets konklusion er klar:

»Vi vurderer derfor samlet, at arbejdet i Det Jyske Kunstakademi udsætter ansatte for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko.«

Det kan i værste fald ende med, at medarbejderne udvikler stress, angst, depression og i særlige tilfælde posttraumatisk belastningsreaktion (ptsd), lyder konklusionen.

Forperson for akademiets bestyrelse, Katja Bjørn, siger, at hun tager situationen meget alvorligt.

»Jeg tager situationen alvorligt. Det er bestyrelsens højeste prioritet at sikre et sundt arbejdsmiljø på akademiet. Bestyrelsen har derfor handlet, så snart vi er blevet bekendt med arbejdspladsvurderingen,« siger hun til B.T.

»Bestyrelsen er i tæt dialog med de ansatte om, hvordan vi kan afhjælpe problemerne på kort sigt. Derudover har vi igangsat et større arbejde med at sikre et bedre arbejdsmiljø,« siger hun.

Katja Bjørn ærgrer sig over, at bestyrelsen ikke har været mere opsøgende over for medarbejderne og derfor ikke har haft fuldt kendskab til omfanget af trivselsproblemerne i gennem de seks år, det har stået på.

»Jeg er overrasket over, at de siger, det har stået på i seks år. Det har vi ikke været bekendt med, og det er svært at handle på noget, man ikke er bekendt med.«

Katja Bjørn Jakobsen fortæller, at hun i denne uge har holdt orienteringsmøde med de ansatte, og at hun i den kommende tid vil være ekstra synlig og stille sig til rådighed, hvis der er behov.

»Jeg vil i den kommende tid være personligt til stede på akademiet, og jeg opfordrer desuden alle ansatte til at henvende sig til bestyrelsen, hvis de oplever problemer«.

Katja Bjørn ønsker ikke at forholde sig til, om det har haft nogen konsekvenser for den pågældende leder, da der er tale om en personalesag. Hun pointerer, at der ikke er tale om seksuelle krænkelser, og at kritikpunkterne ikke omhandler studerende på akademiet.