Mange kender nok til fornemmelsen af ikke at have udpræget lyst til at benytte sig af offentlige toiletter på grund af dårlig lugt eller ditto rengøring.

For tiden undgår mange mennesker dog de offentlige toiletter af en helt anden årsag. Nemlig af frygt for at blive smittet med coronavirus.

Det viser en ny undersøgelse fra hygiejnevirksomheden Initial, som Avisen.dk har set.

2.013 briter er blevet adspurgt, og her svarer 48 procent, at de foretrækker at undgå de offentlige toiletter og vente med toiletbesøget, til de kommer hjem.

Hver femte svarer, at de har set sig nødsaget til at tisse – eller hvad der er værre – i buskadser og lignende udendørs.

»Mange anser offentlige toiletter som et hotspot for smitte med covid-19 – og det er helt givet også et af de steder, hvor man bør være særlig påpasselig med hygiejnen for at forhindre smittespredning,« siger Maria Brix Balle, der er biolog ved hygiejnevirksomheden Initial, til Avisen.dk.

Biologen forklarer videre, at man, når man benytter sig af offentlige toiletter, så vidt muligt undgår, at ens hænder kommer i kontakt med for mange genstande og flader.

Det skyldes, siger hun, at i omegnen af 80 procent af alle bakterier og sygdomme spredes via vores hænder.

62 procent af dem, der har deltaget i Initials undersøgelse, svarer, at der skal gøres mere for at undgå, at smitten med coronavirus spredes.

Offentlige toiletter i hovedstaden har været lukket frem til 24. april i år som følge af coronavirus.

Genåbningen af toiletterne medførte ekstra rengøring, så toiletter, der før blev rengjort to gange om dagen, nu er blevet rengjort tre gange med toiletrens, gulvsvaber og desinfektionsmidler, mens toiletter med fire rengøringer blev sat op til fem.

Det er nok meget godt, for covid-19 menes at kunne overleve på overflader i op til 48 timer.