Fredag aften klokken 23.59 udløber fristen.

Derefter er det ikke længere muligt at indgive høringssvar i sagen om den omfattende udvidelse af Aarhus Havn, der de sidste par uger har vakt stor debat.

Både virksomheder, aktive borgergrupper og ganske almindelige beboere i Aarhus har siden 6. januar 2022 kunnet give deres mening til kende om den kæmpemæssige udvidelse af containerhavnen ud i Aarhusbugten, der vil kræve en kommunalplansændring og udarbejdelse af en ny lokalplan.

I skrivende stund klokken 13.30 er 889 svar tikket ind. Det gælder alene til forslaget om lokalplanen. Derudover har 478 indsendt høringssvar til miljøkonsekvensvurderingen ved en eventuel udvidelse af havnen, ligesom 53 har meldt sig på banen til forslaget om en ny spildevandsplan.

Det er altså i alt 1420 høringssvar, der er landet i Aarhus Kommunes høringsportal i denne sag. Alene under udarbejdelsen af denne artikel er der kommet yderligere 58 til. Størstedelen er tydeligt imod en udvidelse af havnen.

»Der er selvfølgelig kommet mange høringssvar, og det viser, at der er en stor interesse og mange holdninger til projektet, og det er godt, at vi har fået dem alle sammen. Jeg synes, det er glædeligt, at mange bidrager og giver deres mening til kende,« siger afdelingsleder i Teknik og Miljø, Christian Okkels, til B.T.

Om de i alt 1420 høringssvar er flere, end hvad kommunen normalt får, er svært at vurdere, forklarer Christian Okkels. Sagerne er nemlig ikke altid sammenlignelige. Alligevel er der en afgørende faktor – også i sagen om havneudvidelsen.

»Det er meget individuelt, men sager som denne, og andre store byudviklingsprojekter, giver typisk anledning til mange høringssvar. Det, der er afgørende, er hvor mange interessegrupper og borgergrupper, der deltager i debatten.«

De store Aarhus-virksomheder Salling Group og Arla Foods med henholdsvis Per Bank og Peder Tuborgh i spidsen er nogle af dem, der har sendt et høringssvar ud, hvor opfordringen ikke er til at tage fejl af.

»Vi vil gerne opfordre Aarhus Byråd til at stemme nej til den foreslåede havneudvidelse,« lyder det blandt andet i høringssvaret.

Den massive modstand blandt borgere i Aarhus har også gjort, at der er blevet stiftet en forening, som kæmper for bevarelsen af bugten. 'Beskyt Aarhus-bugten' hedder den.

I sidste uge var der desuden så mange aarhusianere, der på samme tid ville ind og uploade et svar på kommunens høringsportal, at det hele brød sammen, og svar muligvis gik tabt.

Høringsfristen stod til at udløbe 4. marts, men grundet systemfejlen blev den forlænget med en uge slutter altså i stedet i aften, fredag 11. marts.

»Vi har jo haft tekniske problemer, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået mange svar med efter forlængelsen af fristen. Nu har vi sandsynligvis fået alle med, og de er klar til at blive en del af den demokratiske drøftelse i byrådet,« siger afdelingsleder i Teknik og Miljø, Christian Okkels.