Et forslag om at placere et vindmølletestcenter i Vadehavet kan koste området sin plads på UNESCOs verdensarvsliste.

Det viser en mail fra Naturstyrelsen til Miljøstyrelsen 13. oktober 2022, som JydskeVestkysten og TV SYD har fået aktindsigt i.

»Det vurderes, at der er en reel risiko for, at UNESCO (vil, red.) finde et testcenter uforeneligt med områdets status som verdensarv, og at området helt eller delvist slettes fra listen over verdensarv,« skriver kontorchef i Naturstyrelsen, Jesper Tranberg, i mailen.

Vindmølletestcentret vil bestå af vindmøller med en højde på op til 450 meter – en lille halv kilometer. Disse bliver gjort selskab af 300 meter høje lystårne.

I alt syv steder er i spil som mulige placeringer for Danmarks tredje vindmølletestcenter.

Tre af dem er i Vadehavet.

UNESCOs verdensarvsområder er steder, der bliver udpeget som særligt bevaringsværdige.

Det kan både være områder med enestående natur såsom skove, søer eller vådområder, men også bygninger, kvarterer eller hele byer.

Den danske del af Vadehavet blev optaget på listen i 2014 for blandt andet at have et meget diverst dyre- og planteliv.

Vadehavet er Danmarks største nationalpark, hvor man blandt andet kan se havørne og den spættede sæl. Ifølge Naturstyrelsen menes stedet at have afgørende betydning for mindst 40 fuglearter.

Der har været lokal modstand mod at placere et vindmøllecenter i området. Blandt andet fra nationalparkens bestyrelse, der anerkender behovet for at udvikle nye energiformer.

»Men vi er bestyrtede over, at Plan- og Boligstyrelsen med en minister i spidsen overhovedet kan finde på at foreslå, at 450 meter høje møller 300 meter høje blinkende lyssøjler kan placeres midt i, hvad der i Danmarks Naturkanon karakteriseres som 'Danmarks vigtigste bidrag til verdens natur',« siger bestyrelsesformand Janne Liburd.

Slots- og Kulturstyrelsen, som er myndighed for det danske UNESCO samarbejde, har ikke ønsket at kommentere sagen, oplyser TV SYD.

Vadehavet er ét ud af syv danske områder, der er at finde på UNESCOs verdensarvliste.

Listen inkluderer områder som Stevns Klint, Kronborg Slot og Roskilde Domkirke.