Op imod 47 kan årligt have fået amputeret et ben i Region Midtjylland, fordi der ikke er blevet handlet hurtigt nok.

Siden har regionen været hurtige til at love bod og bedring, senest da der blev afholdt møde i hospitalsudvalget 9. maj.

Der er dog et men. I én enkelt bemærkning i den lange redegørelse bemærker regionen nemlig selv, at der kan være et stort problem, der kan stå i vejen for mange af løsningerne.

'Særligt manglen på anæstesisygeplejersker, der gør sig gældende i hele regionen, vil være en udfordring i forhold til at øge operationskapaciteten,' konkluderer de.

Manglen på sygeplejersker kan faktisk feje benene væk under flere af initiativerne, mener fællestillidsrepræsentant på Aarhus Universitetshospital Vibeke Bak.

»Det er klart, hvis der mangler karkirurger og anæstesisygeplejersker, så kan det ikke lade sig gøre,« siger hun.

Og det er et problem, der kan blive særdeles svært at løse, lyder det fra Dansk Sygeplejeråd.

»Det er et meget stort problem. Vi ved fra Sundhedsministeriet, at hvis man skal afvikle operationspuklen efter corona og sygeplejestrejken, så er det omkring 100.000 operationer. Der er bare den udfordring, at der mangler sygeplejersker både inden for intensiv og anæstesi,« siger Dorthe Boe Danbjørg, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Og netop det kan nu blive et stort benspænd for de mange initiativer, regionen foreslår for at forbedre karkirurgien. De vil både afvikle flere simple indgreb i weekender og aftener, fortsætte en øget behandling med ballonudvidelser og indvie en ny hybridstue, hvor der kan gennemføres operationer og røntgenundersøgelser.

Men det er vanskeligt at skaffe anæstesisygeplejersker, der bedøver og overvåger patienter, som kræves til de fleste indgreb og behandlinger.

»At indfri de ambitioner kan blive meget svært, det er der ingen tvivl om med manglen på sygeplejersker. Anæstesisygeplejerskerne arbejder allerede mere, end de skal. Så det er det, der skal til, men det kan blive svært,« siger tillidsrepræsentant Vibeke Bak.

Det giver professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard hende ret i.

»I Danmark mangler der generelt sygeplejersker. Det er vanskeligt både at rekruttere og fastholde,« siger han og fortsætter:

»De kan tilbyde bedre løn og arbejdsforhold, hvis de har pengene, men så hugger de bare fra andre afdelinger.«

Region Midtjylland har selv konkluderet, at de økonomiske omkostninger ved at rette op på det karkirurgiske område drejer sig om »et ikke ubetydeligt millionbeløb«.

Vibeke Bak mener, at de manglende anæstesisygeplejersker falder tilbage på regionen.

»Det er en forudsætning, at man uddanner nok anæstesisygeplejersker, hvilket er regionens opgave og dermed ansvar. Derudover må man kigge på løn og vilkår,« siger hun.

Derfor handler det om at se mere langsigtet, end der er gjort hidtil, understreger hun.

»Det er en ond cirkel, for der er grænser for, hvor mange vi kan uddanne til anæstesisygeplejersker, samtidig med de daglige opgaver skal passes. Lige nu er der rigtig travlt og for få sygeplejersker mange steder, samtidig med der er en venteliste, der skal afvikles. Så jeg kan godt se, det kan blive svært, man skal i hvert fald afsætte nogle ressourcer til det,« siger Vibeke Bak.

Som følge af sagen er koncerndirektør i Region Midtjylland Ole Thomsen torsdag blevet fyret.

Anders Kühnau, formand for regionsrådet i Region Midtjylland, havde kun et minut, da B.T. fanger ham.

Han anerkender, at det er en udfordring at rekruttere anæstesisygeplejersker, men siger, der arbejdes målrettet med det. Han havde dog ikke tid til at svare på, hvordan han vil skaffe de anæstesisygeplejersker, der mangler.

Andre læser også