De kommunale chefer i landets tredjestørste by, Odense, har på ti år opnået en lønstigning på 33 procent.

Det er væsentligt mere end de 16,1 procent, som social- og sundhedshjælperne i kommunens ældrepleje har opnået i samme periode og helt urimeligt i en tid, hvor ældreplejen konstant er plaget af manglen på hænder, lyder kritikken.

»Jeg synes, det er for dårligt, at de kun kigger opad, når vi knokler vores dertil indrettede ud af bukserne. Vi har en hverdag, hvor vi løber meget stærkt,« siger sosu-medhjælperen Lotte Skou Berg.

Hun arbejder i Odense Kommune, hvor hun er en del af hjemmeplejen.

Hun så gerne, at vilkårene og også lønnen blev bedre for hendes faggruppe.

Særligt fordi der mangler uddannet personale, er det et problem, hvis ikke man kan lokke med en ordentlig løn, mener Lotte Skou Berg, der for nylig er valgt som tillidsmand.

»Vi knokler til en latterlig løn, og det har vi prøvet at råbe op om i årtier.«

Odenses ældrepleje trænger ifølge Lotte Skou Berg til et løft, og under sidste års kommunalvalgkamp var flere partier da også afsender på netop det valgløfte.

»Vi har et arbejdsmiljø, der er udfordret, fordi vi, der er uddannede, skal tage rigtig mange af de komplekse opgaver, for det kan de, der er hyret ind som vikarer, ikke. Derfor er vi mere pressede.«

Det er fagforbundet FOA, der har lavet opgørelsen over lønudviklingerne for henholdsvis chefer og medarbejdere.

Opgørelsen viser, at tendensen er den samme i Aarhus og Aalborg, men alligevel er de kommunale chefers lønstigninger - sammenlignet med medarbejdernes - absolut størst i Odense.

»Det lugter jo entydigt af, at topcheferne i kommunerne holder lønfest på de lavtuddannedes regning. De scorer kassen. Det er ulighed, så det basker,« siger næstformanden i FOA, Thomas Enghausen til B.T.

Odense Kommune har kommenteret tallene i opgørelsen sådan her:

»Lønnen til kommunaldirektørerne fastlægges af en overenskomst, der sætter kommunaldirektørens løn ud fra indbyggerantallet. Der er en målsætning i Odense Kommune om, at de samlede udgifter til ledelse ikke må stige over de næste tre budgetår – startende i 2020 – og det er overholdt her til dags dato,« skriver stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

»Ledelseslagene er de forgangne år slanket i Odense Kommune blandt andet for at finde midler til velfærdsområdet,« tilføjer Stefan Birkebjerg Andersen.

B.T. har forsøgt at få Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune, til at stille op til interview i forbindelse med denne historie. Det har han takket nej til og henviser til de svar, som stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen har givet.