Den seneste periodes tørke har sat sine spor.

Derfor tager Bornholms Brandvæsen nu konsekvensen, hvor man vurderer, at man er nødsaget til at indføre afbrændingsforbud.

Det oplyser Louise Lyng Bojesen, der er beredskabschef og Centerchef for Natur, Miljø og Fritid i Bornholms Regionskommune, i en pressemeddelelse.

»Bornholms Brandvæsen indfører fra lørdag 10. juni 2023 forbud mod afbrænding. Det sker, da der p.t. er en væsentlig forhøjet risiko på øen for brande i såvel haver, på marker og i skove. «

»På grund af den seneste tids mange dage med høj varme og ingen regn befinder Bornholm sig nu på det niveau i det såkaldte tørkeindeks og Brandfare.dk, hvor vi ser nødt til at indføre afbrændingsforbud.«

Forbuddet falder oven i det altid populære Folkemøde på Bornholm.

Afbrændingsforbuddet er gældende for hele Bornholm.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

  • haveaffald
  • halm, halmstakke og lignende, som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • affald fra skovbrug
  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
  • bål, herunder bålfade.

Desuden gælder forbuddet:

  • anvendelse af grill (grill tillades på fast ikke-brændbart underlag)
  • ildsteder (for eksempel ved shelterpladser)
  • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, for eksempel svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater er også forbudt at bruge, imens afbrændingsforbuddet gælder

»Skulle der komme lidt regn i de kommende dage, vil risikoen for brand fortsat være høj, og der kan derfor godt gå et stykke tid, før afbrændingsforbuddet bliver ophævet,« lyder det yderligere.

»Brandvæsnet følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet, så hurtigt det er muligt og forsvarligt.«

Artiklen opdateres …